تبریز ایران
04133109506-8

تماس با ما

info@asd.ir

ایمیل ما

ماژول مدیریت رویدادها
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول پیمانکاران
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول ارشیو اسناد
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول ویدئوکنفرانس
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول وبلاگ
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول تالار گفتمان
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول گزارش ساز
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR