ماژول مدیریت خبرنامه
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول ایجاد و مدیریت پیام گذرا
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول ایجاد و مدیریت لینکها
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول راهنمای ارباب رجوع
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت رویدادها
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول پیمانکاران
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول ارشیو اسناد
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول نقشه ایران و استان
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول ویدئوکنفرانس
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول وبلاگ
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول تالار گفتمان
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول ایجاد و مدیریت گزارشات
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول گزارش ساز
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR