نرم افزار ارسال ایمیل

معرفی کلی

Email system is a subset of intelligent public relations software Which is designed for sending bulk emails. And with the feature that the system Sending emails prevents spam emails from being sent. Also one Another of the most important modules of the web browser system is the ability to search the Internet Provides based on its designed engine. Email system can In situations where there is a need for immediate information according to the needs of the organization or body It is applicable for users or part of members.
The features of the email system can be defined User groups, the possibility of sending e-mail using different mail servers, the possibility In Email Finder, the ability to send email in html and text, the ability to attach Multiple files, the ability to schedule sending emails, using the multi-threading technique When sending emails, support for different languages, definition of different users, Grouping them and licensing users.

امکانات و ابزارهای نرم افزار
 • معرفي ايميل در دسته بندي هاي مختلف

 • تعريف خبرنامه

 • ارسال خبرنامه به يک یا چند گروه از ایمیل ها

 • ارسال خبرنامه با فرمت HTML

 • گزارش وضعیت


امکانات گزارش گیری نرم افزار :
 • Send information to formats such as (Excel, Word, XML, PDF) in order to analyze user data

 • مرور اطلاعات وارد شده در تمامی سطوح به‌شکل ساده و تحلیلی

 • امکان مجوز دهی به بخش های مختلف سیستم

 • تهیه‌ی گزارش‌های رایج در سیستم های فنی به صورت استاندارد

 • ارائه‌ی گزارش ریز اقلام بر اساس نیاز و درخواست کارفرما

 • طراحی ( بومی سازی ) گزارشات مرسوم با اعلام و نیاز کارفرما 

مشخصات فنی و ابزارهای طراحی نرم افزار :
 • بانک اطلاعاتي مورد استفاده : 2017 SQL server

 • تکنولوژي هاي مورد استفاده :.NET , JAVA SCRIPT,MVC

 • شيوه ارتباط با بانک اطلاعاتي : ADO.NET

 • استانداردهاي رعايت شده در پروسه طراحي

 • Communication layer: SHTTP –HTTP - TCP / IP Middle layer: JSP - ASP - PHI - SSI - CGI .NET User interface layer: XML –DHTML –VB SCRIPT - JAVA - CSSXSL –DTD

 • نوع سيستم عامل و سرور ها : XP, WINDOWS2000, WINDOWS2003, WINDOWS2008, WINDOWS2012

 • متدلوژي توسعه نرم افزار : RUP

امنیت نرم افزار :

& amp; nbsp; Regarding security, the latest technology in the production of web-based software that is controlled by .NET and depending on the type of parts with several levels will try to close all security holes.

 • لاگ گیری عملیات در سیستم

 • امکان مجوز دهی به بخش های مختلف سیستم

 • امکان تعریف فرایند های کاری

برخی از مشتریان :
 • شرکت مپنا

 • سازمان انرژی اتمی ایران 

 • شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی

 • شرکت سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر