تبریز ایران
04133109506-8

تماس با ما

info@asd.ir

ایمیل ما


معرفی قابلیتهای جدید شرکت در زمینه ODOO

ثبت
رایگان
تعداد
برای این رویداد 24 ساعته به ما بپیوندید

ما هر ساله از جامعه ، شرکا و کاربران نهایی خود دعوت می کنیم که به ما مراجعه کنند و با ما دیدار کنند! این یک رویداد ایده آل برای گردهمایی و ارائه ویژگی های جدید ، نقشه راه نسخه های آینده ، دستاوردهای نرم افزار ، کارگاه های آموزشی ، جلسات آموزشی و ... است. این رویداد همچنین فرصتی برای نمایش مطالعات موردی ، روش شناسی یا تحولات شرکای ما است. اینجا  باشید. 

اتاق کنفرانس مدیران شرکت

اتاق کنفرانس کارشناسان پشتیبانی

تاریخ و زمان
۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۱۳۹۹/۱۰/۰۱
شروع - 9:30
۱۶۱۱/۰۵/۱۰
۱۶۱۱/۰۵/۱۰
پایان - 0:00 UCT
مکان

توسعه گران نرم افزار آذربایجان

خیابان آزادی
نبش گلگشت پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی
تبریز 041
ایران
04133109506-8
info@asd.ir
جهت اطلاع
سازمان‌دهنده

توسعه گران نرم افزار آذربایجان

04133109506-8
info@asd.ir
اشتراک گذاری

بدانید که مردم در مورد این رویداد چه می بینند و چه می گویند و به مکالمه بپیوندید.