ماژول داشبورد

اودوو بدون شک یک بستر کامل برای مدیریت منابع (داده ها) یک سازمان است. لازم است داده ها را برای  موارد مورد نیاز تجزیه و تحلیل کنید یا بررسی کنید که آیا همه چیز با جریان خوب پیش می رود. اکنون داشبورد تحلیل خود را ایجاد کنید تا اودوو داده ها را طبق نیاز شما مرتب، سازماندهی و نمایش دهد. برای ایجاد نمودارهایی که می خواهید داده ها را برای آنها تجزیه و تحلیل کنید ، چندین منو ایجاد کنید. می توانید از الگوهای از پیش تعریف شده استفاده کنید یا یک نمودار سفارشی را به همان روشی که می خواهید ایجاد کنید. مدیران می توانند داشبورد را ویرایش و سفارشی کنند در حالی که کاربران فقط می توانند داشبورد را مشاهده کنند.

برای افزودن اولین گزارش خود به داشبورد ، به هر منویی که می روید ، به لیست یا نمای نمودار بروید و در گزینه های جستجوی پیشرفته "افزودن به داشبورد" را کلیک کنید. 

می توانید قبل از قرار دادن در داشبورد ، با استفاده از گزینه های جستجو ، داده ها را فیلتر و گروه بندی کنید.