تبریز ایران
04133109506-8

تماس با ما

info@asd.ir

ایمیل ما

ماژول تقویم

یک تقویم برنامه ریزی و اطلاع رسانی ، شرکت ها را قادر می سازد تا یک برنامه زمانبندی و برنامه ریزی موثر داشته باشند تا در جنبه های مختلف عملیات شرکت به طور موثر انجام شود. پلت فرم اودوو ماژول تقویم های جداگانه ای اختصاص داده است که به کاربران امکان می دهد فعالیت ها ، برنامه زمان بندی جلسات ، وظایف و جنبه های عملیاتی را برنامه ریزی کنند تا به کاربران امکان مدیریت مانیتورینگ و کنترل عملکرد شرکت را با بهره وری از زمان و بهره وری بدهد.

ماژول تقویم به کاربران امکان می دهد فعالیت هایی را که در شرکت یا خارج از شرکت مورد استفاده قرار می گیرند ، برنامه ریزی کنند. در پنجره صفحه اصلی پنجره تقویم ، کاربر می تواند جلسه برنامه ریزی شده را براساس روز ، هفته ، ماه یا سال مشاهده کند. این قابلیت به کاربران امکان می دهد عملیات را بر اساس نیاز دوره خود مرتب کنند. با انتخاب روز یا ساعت مربوطه ، کاربر می تواند جزئیات جلسات ، شخص مسئول و شرکت کنندگان در فعالیت مربوطه را مشاهده کند. همچنین عملیات فیلتراسیون مختلفی به صورت پیش فرض و موارد قابل تنظیم وجود دارد که به کاربران امکان می دهد داده ها را برای مشاهده داده های مورد نیاز فیلتر کنند.