تبریز ایران
04133109506-8

تماس با ما

info@asd.ir

ایمیل ما

قرارملاقات آنلاین، مدیریت جلسات آنلاین را آسان کرده است

فرآیند برنامه ریزی خود را مکانیزه کنید.

تماس با ما

مقدمه

آیا لازم است که قرار ملاقات خود را مدیریت کنید و رزروهای خود را مرتب نگه دارید؟ اگر بله ، این سیستم مدیریت قرار ملاقات اودوو به متخصصان تجاری مانند شما در مدیریت قرارها و رزروها کمک می کند.

سیستم مدیریت قرار ملاقات اودوو ماژولی است که امکان مدیریت قرارها و رزروها را فراهم می کند. این به کاربر کمک می کند تا یک قرار ملاقات برای مشتری با یک عضو قرار ملاقات رزرو کرده و از این رو همراه با نگهداری سوابق قرار ملاقات و فاکتورها ، یک تاریخ و زمان مشخص را به مشتری اختصاص دهد.

بخشی از امکانات

 • از سیستم مدیریت قرار ملاقات می توان برای ترتیب جلسات و قرارها استفاده کرد.

 • کاربر می تواند با یک عضو منصوب برای مشتری قرار ملاقات بگذارد.

 • هنگام رزرو یک کاربر قرار ملاقات می تواند شماره قرار ملاقات را به مشتری ارائه دهد.

 • کاربر می تواند تاریخ و زمان مشخص را پس از رزرو قرار ملاقات در اختیار مشتری قرار دهد.

 • امکان دانلود و چاپ گزارش یک قرار ملاقات رزرو شده.

 • گروهها می توانند برای اعضای مشخص قرار ملاقات ایجاد کنند.

 • اعضای قرارملاقات را می توان ایجاد و به گروه های خود اضافه کرد.

 • این ماژول این امکان را می دهد زمان مشخص را ایجاد کرده و به اعضای قرار ملاقات اختصاص دهد.

 • امکانات اعلان و اطلاعیه را برای ارسال یادآوری قبل از قرار ملاقات فراهم می کند.

 • برای برخی از محصولات از قبل تعریف شده، مدیر می تواند هزینه قرار ملاقات را اضافه کند.

 • کاربر می تواند اقلام را در قرار ملاقات برای اعمال هزینه و مالیات در قرار رزرو شده اضافه کند.

 • در هر اقدامی وضعیت قرار ملاقات حفظ می شود.

 • کاربر می تواند قرارملاقات را تأیید یا رد کند.