مدیریت نظرسنجی

شما می توانید نظرسنجی هایی را برای اهداف مختلف ایجاد کنید: نظر مشتری ، بازخورد خدمات ، مصاحبه استخدام ، ارزیابی دوره ای کارمندان ، کمپین های بازاریابی و غیره.


مهم است که مشتریان خود را در تجارت خود نگه دارید و به آنها اطمینان دهید که چگونه از مشتریان خود مراقبت می کنید. اودوو ماژولی به نام مدیریت نظر سنجی برای مدیریت بازخورد مشتری ارائه می دهد. برقراری ارتباط با مشتریان بعد از اینکه محصول / خدمات شما را خریداری کرده اند برای اطمینان از اینکه در آینده دوباره به شما مراجعه می کنند بسیار مهم است.