تبریز ایران
04133109506-8

تماس با ما

info@asd.ir

ایمیل ما

ماژول اهدا عضو
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول تولید خون اطفال
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول تولید فراورده
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول Run کاری RPR
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR