ماژول ارزیابی دوره ای
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت شاخص های ارزیابی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR