ماژول کارتابل
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول آلارم مدیریت
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR
ماژول جی پی اس
1.00 ﷼ 1.00 ﷼ 1.0 IRR