طی سال های گذشته با توسعه روز افزون فناوری اطلاعات، این صنعت در ابعاد وسیع و اشکال مختلف در زندگی انسان حضور یافته و امکانات مفید و بسیار این صنعت نیازهای جدیدی در پیش روی کاربران قرار داده است. یکی از مهمترین عوامل توسعه این صنعت، ظهور و گسترش شبکه های کامپیوتری است. همانطور که شبکه ها شریان حیاتی کلیه سیستم های پردازش اطلاعات را تشکیل می دهند، در عین حال پیاده سازی آنها مستلزم زیر ساخت های مناسب و کارآمدی می باشد. خدمات شبکه شرکت توسعه گران در زمینه نظارت و مشاوره راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری، کلیه مراحل پروژه، شامل امکان سنجی و ارائه طرح تا اجرا و نظارت بر اجرای بخش های مختلف شبکه را شامل گشته و بهینه سازی پروژه های درحال اجرا یا اجرا شده را نیز در بر می گیرد.

دانش وسیع و تخصصی کارشناسان شرکت ، مشتریان را حتی قبل از تصمیم گیری در مورد نیازشان یاری می دهد. ارائه مشاوره صادقانه و تخصصی خدمتی است که کارفرما را در تمامی مراحل هدایت می نماید .

مهمترین خدمات ما :

ü نظارت بر خدمات راه اندازی شبکه‌های بی سیم

ü نظارت بر خدمات پسیو شبکه

ü نظارت بر خدمات مشاوره و ارائه راهکارها

ü نظارت بر خدمات آموزش راه اندازی و نگهداری شبکه

ü نظارت بر خدمات پشتیبانی شبکه

ü نظارت بر خدمات نصب دوربین‌های مدار بسته

ü نظارت بر خدمات مجازی سازی شبکه‌های کامپیوتری