توسعه گران نرم افزار آذربایجان فناور برتر آذربایجان شرقی شد

پایان سال 1399 برگ زرینی در کارنامه درخشان توسعه گران نرم افزار آذربایجان رقم خورد و این شرکت با بیشترین شرکتهای اسپین آف به عنوان فناور برتر آذربایجان شرقی انتخاب و با حضور معاون وزیر علوم ، استاندار آذربایجان شرقی و جمعی از مدیران استانی مورد تقدیر قرار گرفت.

توسعه گران نرم افزار آذربایجان فناور برتر آذربایجان شرقی شد
مدیرسیستم ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
این اعلان را به اشتراک گذارید
برچسب‌ها
بایگانی
وارد سیستم شوید برای گذاشتن نظر


پیشرفت 50 درصدی پروژه سامانه یکپارچه شرکت پخش فراورده های نفتی ایران
سامانه های یکپارچه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در شش ماهه نخست سال 1400 راه اندازی می شوند.