ماژول بارکد


تماس با ما

پلت فرم اودوو با مزایای توانایی تعامل دستگاه های خارجی به کاربر اجازه می دهد از قابلیت بارکد در مدیریت محصولات و عملیات انبار استفاده کند.