گفتگوی آنلاین

نرم افزار قرارداد

سیستم قرارداد جز زیر سیستم نرم افزار هوشمند یکپارچه تدارکات می باشد و به منظور ثبت اطلاعات درخواستهايي که بر اساس قيمت درخواست جزء معاملات کلي محسوب مي شود طراحي گرديده است. درخواستهاي تامين اعتبار شده ارسالي از سامانه بودجه بر اساس قيمت سالانه تعريف شده در کميسيون معاملات توسط سيستم تشخيص داده شده و ثبت مي گردند و اقدامات بعدي توسط کاربران بخش مربوطه صورت مي گيرد. همچنين سیستم قرارداد براي واحد هاي موجود در اداره خريد و قرارداد قابل دسترسي مي باشد و کاربران هر واحد فقط درخواستهاي مربوط به واحد خود را که از طريق واحد مديريت مشخص مي گردد مشاهده کرده و اقدامات لازم را انجام مي دهند.
بدون نیاز به نصب سیستم
دارای فرمت ساز قرارداد
قابلیت پیگیری و لاگ گیری عملیات
رابط کاربری بالا
طراحی بهینه و قابلیت استفاده در تراکنش های بالا
طراحی شده به صورت چند سطحی

امکانات و ابزارهای نرم افزار

مشاهده اطلاعات شهر ها ، مراکز، واحدهاي مراکز
تعريف قيمت سالانه تعيين شده در کميسيون معاملات توسط کاربر واحد مديريت ( سقف قيمت مناقصات و استعلام و خرید )
تعريف شرايط مربوط به انواع معاملات کلي ( شرايط مناقصات ، شرايط استعلام، شرايط فراخوان، شرايط مزايده و خرید )
ثبت اطلاعات واحدهاي استفاده کننده از سيستم
تعريف کاربربراي واحدهاي استفاده کننده از سيستم و تعيين مجوزهاي استفاده از سيستم
ثبت اطلاعات پيمانکاران و پيمانکاران همکار با واحدها
مشاهده درخواستهاي تامين اعتبار شده ارسالي از سامانه بودجه توسط واحد مديريت
ارجاع درخواست توسط واحد مديريت به واحدهاي زير مجموعه جهت انجام اقدامات لازم
ثبت اطلاعات مناقصات و استعلام هاي درخواستهايي که نوع معامله آنها توسط سيستم مشخص شده است
ثبت عوامل ارزيابي براي مناقصات دو مرحله اي بر اساس عوامل ارزيابي تعيين شده در سيستم ارزيابي پيمانکاران
ثبت عوامل ارزيابي عملکرد براي مناقصات بر اساس عوامل ارزيابي عملکرد تعيين شده در سيستم ارزيابي پيمانکاران
چاپ برگ استعلام ، يا آگهي مناقصه ، فراخوان و يا مزايده توسط سيستم
ثبت اطلاعات شرکت کنندگان در معاملات موجود
اخذ نتيجه ارزيابي پيمانکاران شرکت کننده در مناقصات دو مرحله اي
تعيين برنده معامله واعلام گزارش برنده
اطلاعات قراردادهاي برندگان و چاپ رونوشت قرارداد برندگان معاملات کلي
ثبت اسناد مربوط به برندگان معاملات کلي
ثبت اسناد متفرقه
امکان انتقالات اطلاعات معاملات کلي ثبت شده به سيستم مناقصات الکترونيکي جهت مشاهده در وب سايت رسمي شرکت
اخذ گزارشات متنوع بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه قرارداد
و...
ذينفعان سيستم : کاربران اداره خريد و قرارداد و واحدهاي زير مجموعه
محدوده کاري سيستم : اداره خريد و قرارداد و و احدهاي زير مجوعه :
ارتباط با ساير سيستم ها:
1سامانه بودجه دريافت درخواستهاي تامين اعتبار شده جهت انجام اقدامات بعدي
2سامانه مناقصات الکترونيکي ارسال اطلاعات معاملات کلي به سيستم مناقصات الکترونيکي جهت برگزاري مناقصات الکترونيکي
3سيستم ارزيابي پيمانکاران اخذ نتيجه ارزيابي پيمانکاران مناقصات دو مرحله اي
انتخاب عوامل ارزيابي پيمانکار از عوامل تعريف شده در سيستم براي مناقصات دو مرحله اي
انتخاب عوامل ارزيابي عملکرد پيمانکار از عوامل تعريف شده در سيستم براي مناقصات

امکانات گزارش گیری نرم افزار :

ارسال اطلاعات به قالب هایی همچون ( Excel, Word, XML, PDF ) به منظور تجزیه و تحلیل‌‌های داده های مورد نظر کاربر
مرور اطلاعات وارد شده در تمامی سطوح به‌شکل ساده و تحلیلی
گزارش‌‌های ساده و تحلیلی در قالب گزارش‌‌های جامع
تهیه‌ی گزارش‌های رایج در سیستم های فنی به صورت استاندارد
ارائه‌ی گزارش ریز اقلام بر اساس نیاز و درخواست کارفرما
طراحی ( بومی سازی ) گزارشات مرسوم با اعلام و نیاز کارفرما

مشخصات فنی و ابزارهای طراحی نرم افزار :

بانک اطلاعاتي مورد استفاده : 2017 SQL server
تکنولوژي هاي مورد استفاده :.NET , JAVA SCRIPT,MVC
شيوه ارتباط با بانک اطلاعاتي : ADO.NET
استانداردهاي رعايت شده در پروسه طراحي
لايه ارتباطي : SHTTP –HTTP – TCP/IP لايه مياني : JSP – ASP – PHI – SSI – CGI .NET لايه رابط کاربر: XML –DHTML –VB SCRIPT – JAVA – CSSXSL –DTD
نوع سيستم عامل و سرور ها : XP, WINDOWS2000, WINDOWS2003, WINDOWS2008, WINDOWS2012
متدلوژي توسعه نرم افزار : RUP

امنیت نرم افزار :

در مورد امنيت از آخرين تکنولوژي موجود در توليد نرم افزارهاي تحت وب که به وسيله .NET کنترل شده و بسته به نوع قسمتها با چندين سطح پيش بيني شده سعي خواهد شد کليه حفره هاي امنيتي بسته شود .

لاگ گیری عملیات در سیستم
امکان مجوز دهی به بخش های مختلف سیستم
امکان تعریف فرایند های کاری

برخی از مشتریان :

سازمان انرژی اتمی ایران شرکت مپنا شرکت سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی