گفتگوی آنلاین

نرم افزار پرداختیهای غیر پرسنلی

سیستم پرداختی های غیر پرسنلی از زیر سیستم های نرم افزار هوشمند یکپارچه تدارکات و مالی بوده که این امکان را به کاربران مالی می دهد تا بر اساس قرارداد منعقده در واحد قرارداد و صورت وضعیت های تائید شده، سند پرداخت مالی را تهیه و با اعمال کسورات مربوطه بعد از طی مراحل تائید جهت پرداخت به ارسال گردد.
- محاسبه اتوماتیک مبالغ صورت وضعیت
- امکان اخذ گزارشات متنوع
- امکان تعریف انواع کسورات و ...
- و ...

امکانات و ابزارهای نرم افزار


تعريف کاربران تعيين مجوزهاي استفاده از سيستم
تعریف شعبات بیمه
تعریف انواع کسورات
مشاهده اطلاعات قراردادهای منعقده توسط کارشناسان واحد قرارداد
مشاهده اطلاعات پیمانکار طرف قرارداد
ثبت کسورات قانونی قرارداد
ثبت انواع صورت وضعیت برای قرارداد ( صورت وضعیت فطعی، موقت، تعدیل)
ثبت کسورات سند صورت وضعیت
ثبت پیش پرداخت صورت وضعیت
ثبت علی الحساب صورت وضعیت
چاپ نامه تامین اجتماعی
ثبت پیش پرداخت های قرارداد
ثبت مطالبات قرارداد
ثبت مفاصا حسابهای ارائه شده از سوی پیمامکار برای قرارداد
چاپ نامه تعیین تکلیف قرارداد
ثبت و چاپ انواع نامه های صادر شده برای قرارداد
امکان تائید ، فسخ و بستن قرارداد
ارسال صورت وضعیت جهت طی مراحل تائید در کارتابل مالی
مشاهده اطلاعات معرفی نامه های ثبت شده توسط کارشناسان واحد قرارداد
مشاهده اطلاعات پیمانکار
ثبت کسورات قانونی معرفی نامه
ثبت انواع صورت وضعیت برای معرفی نامه (فطعی، موقت، تعدیل)
ثبت کسورات سند معرفی نامه
ثبت پیش پرداخت معرفی نامه
ثبت علی الحساب معرفی نامه
چاپ نامه تامین اجتماعی
ثبت پیش پرداخت های معرفی نامه
ثبت مطالبات معرفی نامه
ثبت مفاصا حسابهای ارائه شده از سوی پیمامکار برای معرفی نامه
چاپ نامه تعیین تکلیف معرفی نامه
ثبت و چاپ انواع نامه های صادر شده برای معرفی نامه
امکان تائید ، فسخ و بستن معرفی نامه
ارسال معرفی نامه جهت طی مراحل تائید در کارتابل مالی
صدور اسناد تک مرحله ای
و ...
اخذ گزارشات لازم بر اساس اطلاعات موجود در سيستم
ذينفعان سيستم: کاربران اداره پرداختی های غیر پرسنلی، اداره ممیزی، واحد کنترل اموال
محدوده کاري سيستم: کاربران اداره پرداختی های غیر پرسنلی، اداره ممیزی، واحد کنترل اموال سازمان
ارتباط با ساير سيستم ها:
سامانه قرارداد مشاهده اطلاعات قراردادهاي منعقده
مشاهده اطلاعات معرفی نامه ها
کارتابل مالی
مشاهده مراحل تائید اسناد پرداختی در کارتابل مالی و دریافت و چاپ اسناد پرداختی

امکانات گزارش گیری نرم افزار :

ارسال اطلاعات به قالب هایی همچون ( Excel, Word, XML, PDF ) به منظور تجزیه و تحلیل‌‌های داده های مورد نظر کاربر
مرور اطلاعات وارد شده در تمامی سطوح به‌شکل ساده و تحلیلی
گزارش‌‌های ساده و تحلیلی در قالب گزارش‌‌های جامع
تهیه‌ی گزارش‌های رایج در سیستم های فنی به صورت استاندارد
ارائه‌ی گزارش ریز اقلام بر اساس نیاز و درخواست کارفرما
طراحی ( بومی سازی ) گزارشات مرسوم با اعلام و نیاز کارفرما

مشخصات فنی و ابزارهای طراحی نرم افزار :

بانک اطلاعاتي مورد استفاده : 2017 SQL server
تکنولوژي هاي مورد استفاده :.NET , JAVA SCRIPT,MVC
شيوه ارتباط با بانک اطلاعاتي : ADO.NET
استانداردهاي رعايت شده در پروسه طراحي
لايه ارتباطي : SHTTP –HTTP – TCP/IP لايه مياني : JSP – ASP – PHI – SSI – CGI .NET لايه رابط کاربر: XML –DHTML –VB SCRIPT – JAVA – CSSXSL –DTD
نوع سيستم عامل و سرور ها : XP, WINDOWS2000, WINDOWS2003, WINDOWS2008, WINDOWS2012
متدلوژي توسعه نرم افزار : RUP

امنیت نرم افزار :

در مورد امنيت از آخرين تکنولوژي موجود در توليد نرم افزارهاي تحت وب که به وسيله .NET کنترل شده و بسته به نوع قسمتها با چندين سطح پيش بيني شده سعي خواهد شد کليه حفره هاي امنيتي بسته شود .

لاگ گیری عملیات در سیستم
امکان مجوز دهی به بخش های مختلف سیستم
امکان تعریف فرایند های کاری

برخی از مشتریان :

سازمان انرژی اتمی ایران شرکت مپنا شرکت سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی