گفتگوی آنلاین

راهکارهای بهداشت و سلامت

توسعه گران نرم افزار آذربایجان با آمیزه ای از تجربه مدیران حوزه بهداشت، سلامت و پزشکی و متخصصین حوزه تحلیل، تولید و پیاده سازی نرم افزارهای کاربردی به دنبال ارائه کاملترین، با کیفیت ترین و روزآمدترین راهکارهای نرم افزاری در حوزه سیستم های بهداشت و سلامت می باشد.


راهکار انتقال خون   راهکار صنایع غذایی