گفتگوی آنلاین

راهکارهای پورتال تجارت الکترونیک

طراحی یک سایت تجارت الکترونیک بسیار جدی تر و مشکل تر از داشتن یک سایت جالب برای بازدید کننده است. هر چند جذابیت سایت عامل مهمی است اما باید به همان اندازه به کارایی سایت نیز اهمیت داده شود. به نظر می رسد که بسیاری از طراحان وب روی ظاهر سایت بیشتر از کارایی آن تمرکز می کنند. اما بازدیدکننده ای که به علت ضعف کارآیی، از سایت نا امید می شود، به سرعت سایت را ترک خواهد کرد و هرگز بازنخواهد گشت.
توسعه گران نرم افزار آذربایجان در طراحی پورتال تجارت الکترونیک خود به اصول و طراحی سایتهای تجارت الکترونیک توجه کافی داشته است. طراحی این سایتها اصول اولیه ای دارند که اگر آنها را رعایت نکنید، متاسفانه هیچ وقت نخواهید توانست سایت خود را از نظر امکانات و کارآیی به حدی برسانید که بازدیدکنندگان را راضی نمایید. توسعه گران با علم به نیازمندیها و استانداردهای پورتال تجرات الکترونیک همه هر آنچه که شما در یک پورتال خوب به آن نیازمند هستید را در اختیار شما قرار می دهد.


پورتال تجارت الکترونیک   سایت ساز   فروشگاه ساز   راهکارهای پرداخت آنلاین