گفتگوی آنلاین

مدیریت تدارکات و پشتیبانی

یکی از قدیمی ترین فعالیت های سازمان برای انجام فعالیت ها و رسیدن به اهداف ، مدیریت خرید و تدارکات است تدارکات یکی از مهم ترین فعالیت های سازمان است که با تمام بخش های مختلف سازمان از جمله حسابداری و مالی ، پرسنلی ، انبارداری ، خرید ، تولید ، طراحی ، توسعه و تعمیر و نگهداری رابطه مستمر و دائمی دارد.
یکی دیگر از دلایل اهمیت تدارکات نقش واسطه ای آن است که بین بخش های مختلف سازمان و بسیاری از مراکز خارجی ایجاد رابطه می کند. با توجه به این اهمیت ، استفاده از روش ها و راهکارهای مناسب از جمله استفاده از نرم افزار مناسب تاثیر بسیاری در بهبودانجام فرآیندهای سازمان خواهدداشت.مدیران به منظور تصمیم گیری و اداره موثرسازمانها و شرکتهای بزرگ، نیازمند کنترل دقیق ورود و خروج کالاها، خرید و فروش ، پیگیری و رهگیری موجودی کالا و وضعیت اموال و دارائی‌های ثابت …هستند.
اتوماتیک و خودکار کردن فرایندهای خرید و تدارکات یکی از کاربردهای نرم افزار تدارکات در سازمانهای مختلف است. انجام خودکار فرآیندها باعث بهبود در انجام فعالیت های سازمان و فرآیندهای نظارتی مدیران شده و کلیه اطلاعات روند انجام کار از همان ابتدا ثبت و نگهداری می شود. از دیگر ویژگی های نرم افزار تدارکات تهیه یک راه حل دقیق وجامع است که باعث ایجاد یکپارچگی میان سازمان و فروشندگان و تامین کنندگان مختلف می شود که این امر باعث تسریع فرایندها و انجام به موقع کارها خواهد شد.


نرم افزار جامع تدارکات