گفتگوی آنلاین

راهکارهای مدارس

با توجه به شتاب روز افزون تکنولوژی و ظهور مدارس هوشمند، مدیریت مد ارس و ارتباطات میان دانش آموزان و اساتید با استفاده از نرم افزار و سخت افزار های کاربردی ، به امری مهم و حیاطی تبدیل شده است. در همین راستا شرکت توسعه گران نرم افزار آذربایجان به منظور سامان دهی به حجم بالای اطلاعات دانش آموزان، دبیران، سوابق آموزشی و ... ، تحلیل و گزارش دهی مناسب و کاربردی به مدیران و ایجاد ارتباط سهل میان دانش آموزان و مربیان از بستر راهکارهای مدارس خود رو نمایی نموده است .


نرم افزار مدارس هوشمند   پورتال جامع مدارس