گفتگوی آنلاین

راهکارهای مدیریت داده و فرآیند

تولید گزارش های مختلف از داده های متعدد موجود در یک سیستم بصورت دلخواه و بر اساس نیاز های روز، یکی از ویژگی هایی است که هر سیستم یا نرم افزار خوبی باید از آن برخوردار باشد تا مدیران مالی و سایر کاربران بتوانند بر اساس نیاز و در مواقع لزوم، نسبت به تهیه گزارشات جامع بر اساس نیاز آن لحظه، بدون نیاز به تماس با تیم پشتیبانی نرم افزار و بدون نیاز به استفاده از تخصص خاصی، اقدام نمایند. این ویژگی با ارزش نرم افزار گزارش ساز تحت وب توسعه گران نرم افزار آذربایجان به مدیران و کاربران امکان تهیه انواع گزارش های متنوع و جامع را می دهد.


داشبورد   گزارش ساز  فرآیند ساز