گفتگوی آنلاین


سيستم بودجه

سیستم بودجه جز زیر سیستم های نرم افزار هوشمند یکپارچه تدارکات و مالی است که امکان تامین اعتبار درخواستهای ارسالی از سیستم صدور برگ انجام معامله و سیستم امور خدماتی بر اساس محتوای درخواست از محل بودجه جاری یا سرمایه ای و یا هر دو تامین اعتبار شده و جهت انجام معامله به سامانه قرارداد و یا خرید ارسال نماید . همچنین بر اساس اسناد رسیده از واحد پرداختی های غیر پرسنلی این امکان را برای کاربران فراهم می سازد تا اقدام به ثبت هزینه برای ابلاغهای موجود نمایند. این سیستم در سطح استان و شهرستان می باشد که کاربران شهرستانی را قادر می سازد تا ابلاغیه های مربوط به درخواستهای صادر شده شهرستان خود را مشاهده و اقدامات لازم را انجام دهند.


ویژگی های سیستم

- قابليت استفاده با انواع بانك هاي اطلاعاتي
- امكان تعريف ساختار بانك هاي اطلاعاتي
- امكان استفاده با سامانه هايي با داده هاي با حجم بالا
- و ...


امکانات


- کاربران سيستم در دو سطح استاني و شهرستاني و تعيين مجوزهاي استفاده از سيستم
- مشاهده اطلاعات شهرها و مناطق شهرستانهاي استان
- ثبت اطلاعات مربوط به حساب کل ، حساب معين، حساب تفضيلي
- ثبت اطلاعات مربوط به پروژه ها و طرحها
- مشاهده درخواستهاي رسيده به همراه جزئيات کالاها و يا خدمات ارسالي از سيستم صدور برگ انجام معامله و کارتابل تدارکاتی توسط رئيس اداره بودجه
- مشاهده اطلاعات درخواستهاي تعميرات و يا خدمات جزئي ارسالي از سيستم امور خدماتي توسط رئيس اداره بودجه
- ارسال درخواستهاي رسيده بر اساس محتوا به بخش بودجه جاري و يا يودجه سرمايه اي جهت تامين اعتبار
- تعريف اعتبار مصوب جاري و سرمايه اي سالانه توسط کاربر بخش جاري و کاربر بخش سرمايه اي
- تامين اعتبار درخواستهاي رسيده داخلي توسط کاربران بخش جاري و سرمايه اي
- تامين اعتبار درخواستهاي رسيده شهرستانها توسط کاربران بخش جاري و سرمايه اي
- ثبت هزينه هاي اعتبارات داخلي توسط کاربران بخش ثبت هزينه ها در بخش جاري و سرمايه اي
- ثبت هزينه اعتبارات شهرستانها توسط کاربران شهرستانها
- کنترل هزينه هاي وارد شده توسط کاربران استاني و يا کاربران شهرستاني توسط کاربر بخش کنترل هزينه
- تامين اعتبار درخواستهاي فاقد برگ درخواست کالا در بخش جاري و سرمايه اي
- انتقال درخواستهاي تامين اعتبار شده به صدور برگ انجام معامله
- انتقال درخواستهاي تعميرات يا خدمات جزئي تامين اعتبار شده به سيستم امور خدماتي
- انتقال درخواستها ي تامين اعتبار شده جهت انجام معاملات کلي و يا معاملات جزئي به سيستم قرارداد و يا خريد
- ثبت هزینه های اسناد مالی ارسالی از پرداختی های غیر پرسنلی از طریق کارتابل مالی و ارسال مجدد به کارتابل مالی
- گزارشات متعدد مربوط به بخش بودجه جاري
- گزارشات متعدد مربوط به بخش بودجه سرمايه اي
- و...
- اخذ گزارشات شهرستانها
- ذينفعان سيستم : اداره تدارکات، واحد کنترل کالا، اداره خدمات ، واحد خدمات واداره بودجه
- محدوده کاري سيستم: اداره بودجه، بخش بودجه جاري، بخش بودجه سرمايه اي، امور مالي شرکت ها و سازمان ها و شهرستانها ي تابعه
- ارتباط با ساير سيستم ها :
1- کارتابل تدارکاتی
مشاهده جزئیات درخواستهای شهرستانی ارسالی از کارتابل تدارکاتی
2- سيستم صدور برگ انجام معامله
مشاهده جزئیات برگ انجام معامله های ارسالی از سیستم صدور برگ انجام معامله
3- سيستم امور خدماتي
مشاهده جزئیات درخواستهای تعمیرات ملزومات اداری ارسالی از سیستم امور خدمات
4- سيستم قرارداد
دریافت درخواستهای عودتی از سیستم قرارداد
5- سيستم خريد
دریافت درخواستهای عودتی از سیستم خرید
6- کارتابل مالی
مشاهده اسناد مالی ارسالی از کارتابل مالی جهت ثبت هزینه ها


شماتیک سیستم


مشخصات فني

1- بانک اطلاعاتي مورد استفاده : 2008 SQL server
2- تکنولوژي هاي مورد استفاده در server side , client side
تکنولوژي مورد استفاده در اين بخش .NET , JAVA SCRIPT خواهد بود
3- نوع زبان برنامه نويسي ASP.NET
4- شيوه ارتباط با بانک اطلاعاتي ADO.NET
5- مورد استفاده :Frame work.NET
:SECURITY-6
در مورد امنيت از آخرين تکنولوژي موجود در توليد نرم افزارهاي تحت وب که به وسيله .NET کنترل شده و بسته به نوع قسمتها با چندين سطح پيش بيني شده سعي خواهد شد کليه حفره هاي امنيتي بسته شود .
7- استانداردهاي رعايت شده در پروسه طراحي
لايه ارتباطي : S-HTTP –HTTP – TCP/IP
لايه مياني : JSP – ASP – PHI – SSI – CGI - .NET
لايه رابط کاربر: XML –DHTML –VB SCRIPT – JAVA – CSS-XSL –DTD
8- نوع سيستم عامل و سرور ها
XP, WINDOWS2000, WINDOWS2003, WINDOWS2008
9- متدلوژي توسعه نرم افزار
RUP -10 وب سرور

Internet Information Services (IIS) 6.0 Manager
Internet Information Services (IIS) 7.0 Manager


نسخه های سیستم


ASD_GR_1.23


سایر مشتریان 

تماس با ما

دفتر فنی تبریز: 33360772 - 041  دفتر بازرگانی تبریز: 33371865 - 041  دفتر تحقیق و توسعه تبریز: 33380254 - 041  دفتر پشتیبانی تهران: 41256772 - 021   +98 9038148056