گفتگوی آنلاین


سيستم قرارداد

سیستم قرارداد جز زیر سیستم نرم افزار هوشمند یکپارچه تدارکات می باشد و به منظور ثبت اطلاعات درخواستهايي که بر اساس قيمت درخواست جزء معاملات کلي محسوب مي شود طراحي گرديده است. درخواستهاي تامين اعتبار شده ارسالي از سامانه بودجه بر اساس قيمت سالانه تعريف شده در کميسيون معاملات توسط سيستم تشخيص داده شده و ثبت مي گردند و اقدامات بعدي توسط کاربران بخش مربوطه صورت مي گيرد. همچنين سیستم قرارداد براي واحد هاي موجود در اداره خريد و قرارداد قابل دسترسي مي باشد و کاربران هر واحد فقط درخواستهاي مربوط به واحد خود را که از طريق واحد مديريت مشخص مي گردد مشاهده کرده و اقدامات لازم را انجام مي دهند


ویژگی های سیستم

-بدون نیاز به نصب سیستم
- دارای فرمت ساز قرارداد
- قابلیت پیگیری و لاگ گیری عملیات
- رابط کاربری بالا
- طراحی بهینه و قابلیت استفاده در تراکنش های بالا
- طراحی شده به صورت چند سطحی
- و ...


امکانات


- مشاهده اطلاعات شهر ها ، مراکز، واحدهاي مراکز
- تعريف قيمت سالانه تعيين شده در کميسيون معاملات توسط کاربر واحد مديريت ( سقف قيمت مناقصات و استعلام و خرید )
- تعريف شرايط مربوط به انواع معاملات کلي ( شرايط مناقصات ، شرايط استعلام، شرايط فراخوان، شرايط مزايده و خرید )
- ثبت اطلاعات واحدهاي استفاده کننده از سيستم
- تعريف کاربربراي واحدهاي استفاده کننده از سيستم و تعيين مجوزهاي استفاده از سيستم
- ثبت اطلاعات پيمانکاران و پيمانکاران همکار با واحدها
- مشاهده درخواستهاي تامين اعتبار شده ارسالي از سامانه بودجه توسط واحد مديريت
- ارجاع درخواست توسط واحد مديريت به واحدهاي زير مجموعه جهت انجام اقدامات لازم
- ثبت اطلاعات مناقصات و استعلام هاي درخواستهايي که نوع معامله آنها توسط سيستم مشخص شده است
- ثبت عوامل ارزيابي براي مناقصات دو مرحله اي بر اساس عوامل ارزيابي تعيين شده در سيستم ارزيابي پيمانکاران
- ثبت عوامل ارزيابي عملکرد براي مناقصات بر اساس عوامل ارزيابي عملکرد تعيين شده در سيستم ارزيابي پيمانکاران
- چاپ برگ استعلام ، يا آگهي مناقصه ، فراخوان و يا مزايده توسط سيستم
- ثبت اطلاعات شرکت کنندگان در معاملات موجود
- اخذ نتيجه ارزيابي پيمانکاران شرکت کننده در مناقصات دو مرحله اي
- تعيين برنده معامله واعلام گزارش برنده
- اطلاعات قراردادهاي برندگان و چاپ رونوشت قرارداد برندگان معاملات کلي
- ثبت اسناد مربوط به برندگان معاملات کلي
- ثبت اسناد متفرقه
- امکان انتقالات اطلاعات معاملات کلي ثبت شده به سيستم مناقصات الکترونيکي جهت مشاهده در وب سايت رسمي شرکت
- اخذ گزارشات متنوع بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه قرارداد
- و...
- ذينفعان سيستم : کاربران اداره خريد و قرارداد و واحدهاي زير مجموعه
- محدوده کاري سيستم : اداره خريد و قرارداد و و احدهاي زير مجوعه :
- ارتباط با ساير سيستم ها:
1- سامانه بودجه
دريافت درخواستهاي تامين اعتبار شده جهت انجام اقدامات بعدي
2- سامانه مناقصات الکترونيکي
ارسال اطلاعات معاملات کلي به سيستم مناقصات الکترونيکي جهت برگزاري مناقصات الکترونيکي
3- سيستم ارزيابي پيمانکاران
اخذ نتيجه ارزيابي پيمانکاران مناقصات دو مرحله اي
انتخاب عوامل ارزيابي پيمانکار از عوامل تعريف شده در سيستم براي مناقصات دو مرحله اي
انتخاب عوامل ارزيابي عملکرد پيمانکار از عوامل تعريف شده در سيستم براي مناقصات


شماتیک سیستم


مشخصات فني

1- بانک اطلاعاتي مورد استفاده : 2008 SQL server
2- تکنولوژي هاي مورد استفاده در server side , client side
تکنولوژي مورد استفاده در اين بخش .NET , JAVA SCRIPT خواهد بود
3- نوع زبان برنامه نويسي ASP.NET
4- شيوه ارتباط با بانک اطلاعاتي ADO.NET
5- مورد استفاده :Frame work.NET
:SECURITY-6
در مورد امنيت از آخرين تکنولوژي موجود در توليد نرم افزارهاي تحت وب که به وسيله .NET کنترل شده و بسته به نوع قسمتها با چندين سطح پيش بيني شده سعي خواهد شد کليه حفره هاي امنيتي بسته شود .
7- استانداردهاي رعايت شده در پروسه طراحي
لايه ارتباطي : S-HTTP –HTTP – TCP/IP
لايه مياني : JSP – ASP – PHI – SSI – CGI - .NET
لايه رابط کاربر: XML –DHTML –VB SCRIPT – JAVA – CSS-XSL –DTD
8- نوع سيستم عامل و سرور ها
XP, WINDOWS2000, WINDOWS2003, WINDOWS2008
9- متدلوژي توسعه نرم افزار
RUP -10 وب سرور

Internet Information Services (IIS) 6.0 Manager
Internet Information Services (IIS) 7.0 Manager


نسخه های سیستم


ASD_GR_1.23