گفتگوی آنلاین


سيستم خريد

سیستم خرید جز زیرسیستم نرم افزار هوشمند یکپارچه تدارکات می باشد که با استفاده از سیستم خرید درخواستهایی که از طریق سامانه بودجه تامین اعتبار شده جهت انجام معامله (بر اساس نوع معامله تشخیص داده شده توسط سیستم از روی قیمت سالانه) ارسال شده اند قابل مشاهده بوده و بر اساس نوع معامله فعالیتهای مربوطه توسط کارشناسان انجام شده و در سیستم ثبت می گردد. لازم به ذکر است که اين سامانه براي واحد هاي موجود در اداره خريد و قرارداد قابل دسترسي مي باشد و کاربران هر واحد فقط درخواستهاي مربوط به واحد خود را که از طريق واحد مديريت مشخص مي گردد مشاهده کرده و اقدامات لازم را انجام مي دهند. سیستم خرید به منظور ثبت اطلاعات درخواستهايي که بر اساس قيمت درخواست جزء معاملات جزئي محسوب مي شود طراحي گرديده است. درخواستهاي تامين اعتبار شده ارسالي از سامانه بودجه بر اساس قيمت سالانه تعريف شده در کميسيون معاملات توسط سيستم تشخيص داده شده و ثبت مي گردند و اقدامات بعدي توسط کاربران بخش مربوطه صورت مي گيرد همچنين اين سيستم براي واحد هاي موجود در اداره خريد و قرارداد قابل دسترسي مي باشد و کاربران هر واحد فقط درخواستهاي مربوط به واحد خود را که از طريق واحد مديريت مشخص مي گردد مشاهده کرده و اقدامات لازم را انجام مي دهند.


ویژگی های سیستم

-ایجاد فرم های استعلام
- امكان ایجاد صدور اسناد خرید
- امكان اخذ گزارشات متنوع
- و ...


امکانات


- مشاهده اطلاعات شهر ها ، مراکز، واحدهاي مراکز
- تعريف قيمت سالانه تعيين شده در کميسيون معاملات توسط کاربر واحد مديريت ( سقف قيمت معاملات جزئي )
- تعريف شرايط مربوط به انواع معاملات جزئي
- ثبت اطلاعات واحدهاي استفاده کننده از سيستم
- تعريف کاربربراي واحدهاي استفاده کننده از سيستم و تعيين مجوزهاي استفاده از سيستم
- ثبت اطلاعات پيمانکاران و پيمانکاران همکار با واحدها
- مشاهده درخواستهاي تامين اعتبار شده ارسالي از سامانه بودجه توسط واحد مديريت
- ارجاع درخواست توسط واحد مديريت به واحدهاي زير مجموعه جهت انجام اقدامات لازم
- ثبت اطلاعات خريد هاي جزئي
- ثبت اسعلام در صورت نياز به برگزاري استعلام براي انجام معاملات جزئي
- چاپ برگ استعلام مزايده توسط سيستم
- ثبت اطلاعات شرکت کنندگان در معاملات موجود
- تعيين برنده معامله واعلام گزارش برنده
- ثبت اسناد مربوط به برندگان معاملات جزئي
- ثبت اسناد متفرقه
- امکان انتقالات اطلاعات معاملاتجزئي ثبت شده به سيستم مناقصات الکترونيکي جهت مشاهده در وب سايت رسمي شرکت
- و...
- اخذ گزارشات متنوع بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه خريد
- ذينفعان سيستم : کاربران اداره خريد، قرارداد و واحدهاي زير مجموعه
- محدوده کاري سيستم : اداره خريد و قرارداد و وا حدهاي زير مجموعه
- ارتباط با ساير سيستم ها:
1- سامانه بودجه
دريافت درخواستهاي تامين اعتبار شده جهت انجام اقدامات بعدي
2- سامانه مناقصات الکترونيکي
ارسال اطلاعات معاملات کلي به سيستم مناقصات الکترونيکي جهت برگزاري مناقصات الکترونيکي


شماتیک سیستم


مشخصات فني

1- بانک اطلاعاتي مورد استفاده : 2008 SQL server
2- تکنولوژي هاي مورد استفاده در server side , client side
تکنولوژي مورد استفاده در اين بخش .NET , JAVA SCRIPT خواهد بود
3- نوع زبان برنامه نويسي ASP.NET
4- شيوه ارتباط با بانک اطلاعاتي ADO.NET
5- مورد استفاده :Frame work.NET
:SECURITY-6
در مورد امنيت از آخرين تکنولوژي موجود در توليد نرم افزارهاي تحت وب که به وسيله .NET کنترل شده و بسته به نوع قسمتها با چندين سطح پيش بيني شده سعي خواهد شد کليه حفره هاي امنيتي بسته شود .
7- استانداردهاي رعايت شده در پروسه طراحي
لايه ارتباطي : S-HTTP –HTTP – TCP/IP
لايه مياني : JSP – ASP – PHI – SSI – CGI - .NET
لايه رابط کاربر: XML –DHTML –VB SCRIPT – JAVA – CSS-XSL –DTD
8- نوع سيستم عامل و سرور ها
XP, WINDOWS2000, WINDOWS2003, WINDOWS2008
9- متدلوژي توسعه نرم افزار
RUP -10 وب سرور

Internet Information Services (IIS) 6.0 Manager
Internet Information Services (IIS) 7.0 Manager


نسخه های سیستم


ASD_GR_1.23