توسعه گران نرم افزار آذربایجان

مديريت تردد

يکي ديگر از محصولات اين گروه در زمينه مديريت، نرم افزار کنترل تردد مي باشد که بر اساس امکانات تعبيه شده ترد پرسنل و خودروهاي مختلف را در سازمان کنترل مي نمايد از جمله اين
ویژگی های سیستم

مدیریت ورود و خروج
امکان استفاده از انواع کارت خوان
ثبت ورود و خروج خودروامکانات

ثبت انواع شیفت های کاری
ثبت انواع پرسنل
ثبت انواع گروههای کاری
مانیتورینگ ورود و خروج
ثبت ورود وخروج
گزارش گیری از کارکرد ورود و خروج
ثبت وقایع
اخذ گزارشات مختلف مدیریتی
تعریف انواع مجوز ها
مدیریت مجوز خودرو و ورود و خروج
تعریف انواع کارتخوان
تعریف انواع کارت
امکان لاق گیری در سیستم

شماتیک سیستم


  • سیستم تردد
  • سیستم تردد


مشخصات فنی

زبان برنامه نويسي: ASP.NET
پايگاه داده: SQL Serverنسخه های سیستم


ASD_GR_1.23