گفتگوی آنلاین


سيستم دارايي هاي ثابت

سیستم دارایی های ثابت جز زیر سیستم های نرم افزار هوشمند یکپارچه مالی می باشد. با استفاده از سیستم دارایی های ثابت کليه دارايي ها و ميزان استهلاک مربوط به کالا ها در سيستم بر اساس حالت هاي مختلف محاسبه استهلاک محاسبه گرديده و اسناد مربوطه صادر مي گردد. از ويژگي هاي مهم اين سيستم دريافت اطلاعات از سيستم اموال در سازمان مي باشد.


ویژگی های سیستم

- محاسبه استهلاک بر اساس روش های مختلف
- دریافت اطلاعات از سیستم اموال
- تعریف انواع استهلاک
- و ...


امکانات

- تعریف دارائی ها
- تعریف خوردروها ، زمین ، اموال و ...
- محاسبه استهلاک
- انتقال اطلاعات به سیستم دفتر داری
- تعریف درصد ها
- اخذ گزارشات متنوع
- و ...


شماتیک سیستم


مشخصات فني

1- بانک اطلاعاتي مورد استفاده : 2008 SQL server
2- تکنولوژي هاي مورد استفاده در server side , client side
تکنولوژي مورد استفاده در اين بخش .NET , JAVA SCRIPT خواهد بود
3- نوع زبان برنامه نويسي ASP.NET
4- شيوه ارتباط با بانک اطلاعاتي ADO.NET
5- مورد استفاده :Frame work.NET
:SECURITY-6
در مورد امنيت از آخرين تکنولوژي موجود در توليد نرم افزارهاي تحت وب که به وسيله .NET کنترل شده و بسته به نوع قسمتها با چندين سطح پيش بيني شده سعي خواهد شد کليه حفره هاي امنيتي بسته شود .
7- استانداردهاي رعايت شده در پروسه طراحي
لايه ارتباطي : S-HTTP –HTTP – TCP/IP
لايه مياني : JSP – ASP – PHI – SSI – CGI - .NET
لايه رابط کاربر: XML –DHTML –VB SCRIPT – JAVA – CSS-XSL –DTD
8- نوع سيستم عامل و سرور ها
XP, WINDOWS2000, WINDOWS2003, WINDOWS2008
9- متدلوژي توسعه نرم افزار
RUP -10 وب سرور

Internet Information Services (IIS) 6.0 Manager
Internet Information Services (IIS) 7.0 Manager


نسخه های سیستم


ASD_GR_1.23