گفتگوی آنلاین


سيستم امور خدمات

سیستم امور خدمات جز زیر سیستم های نرم افزار هوشمند یکپارچه تدارکات می باشد و به منظورقیمت گذاری درخواستهای تعمیرات ارسالی و ارسال به سیستم بودجه جهت تامین اعتبار مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین این سیستم این امکان را به کاربران استانی و شهرستانی می دهد تا هزينه اشتراک گاز، برق،آب و عوارض نوسازی را به همراه مدارک پیوستی در سیستم ثبت کرده و بر اساس این اطلاعات این امکان را برای مدیران فراهم می نماید تا انواع گزارشات حاملهای انرژی را در خصوص هزینه های صورت گرفته در مراکز اخذ نمایند. سیستم خدمات به منظور ثبت درخواستهاي تعميرات و ملزومات اداري، هزينه اشتراک مراکز ( هزينه گاز، آب، برق، عوارض نوسازي)، هزينه سوخت خودروهاي شرکت و هزينه هاي .تلفن هاي ماهواره اي و بيمه کارگران، درخواست خودرو و .. مورد استفاده قرار مي گيرد


ویژگی های سیستم

- بانک اطلاعاتی تعمیرات
- بررسی میزان مصرف انرژی
- کنترل سوخت خودرو ها و اطلاعات خودرو ها
- و ...


امکانات


- تعريف کاربران سيستم و تعيين مجوزهاي استفاده از سيستم
- مشاهده اطلاعات مراکز
- مشاهده اطلاعات پيمانکاران بخش امور خدماتي
- دريافت درخواستهاي تععيرات و يا ملزومات اداري تاييد شده در سيستم کارتابل جهت انجام اقدامات لازم
- ارسال درخواستهاي رسيده جهت تامين اعتبار يه سامانه بودجه
- مشاهده درخواستهاي تامين اعتبار شده به همراه محل هاي اعتبار تخصيص داده شده
- ثبت هزينه هاي اشتراک مراکز (هزينه گاز، آب، برق، عوارض نوسازي )
- ثبت هزينه هاي تلفن هاي ماهواره اي
- ثبت هزينه هاي سوخت خودروهاي موجود شرکت
- ثبت اطلاعات کارگران مشغول يا غير مشغول به همراه اطلاعات بيمه کارگران
- و...
- اخذ گزارشات حاملهای انرژی
- اخذ گزارشات متنوع بر اساس اطلاعات ثبت شده
- ذينفعان سيستم : اداره خدمات، واحد خدمات
- محدوده کاري سيستم : اداره خدمات و واحد خدمات و توابع زیر مجموعه
- ارتباط با ساير سيستم ها :
1- سيستم کارتابل
مشاهده درخواستهاي تاييد شده در سيستم کارتابل در سيستم امور خدماتي
2- سامانه بودجه
تامین اعتبار درخواستهای تعمیرات ملزومات اداری


شماتیک سیستم


مشخصات فني

1- بانک اطلاعاتي مورد استفاده : 2008 SQL server
2- تکنولوژي هاي مورد استفاده در server side , client side
تکنولوژي مورد استفاده در اين بخش .NET , JAVA SCRIPT خواهد بود
3- نوع زبان برنامه نويسي ASP.NET
4- شيوه ارتباط با بانک اطلاعاتي ADO.NET
5- مورد استفاده :Frame work.NET
:SECURITY-6
در مورد امنيت از آخرين تکنولوژي موجود در توليد نرم افزارهاي تحت وب که به وسيله .NET کنترل شده و بسته به نوع قسمتها با چندين سطح پيش بيني شده سعي خواهد شد کليه حفره هاي امنيتي بسته شود .
7- استانداردهاي رعايت شده در پروسه طراحي
لايه ارتباطي : S-HTTP –HTTP – TCP/IP
لايه مياني : JSP – ASP – PHI – SSI – CGI - .NET
لايه رابط کاربر: XML –DHTML –VB SCRIPT – JAVA – CSS-XSL –DTD
8- نوع سيستم عامل و سرور ها
XP, WINDOWS2000, WINDOWS2003, WINDOWS2008
9- متدلوژي توسعه نرم افزار
RUP -10 وب سرور

Internet Information Services (IIS) 6.0 Manager
Internet Information Services (IIS) 7.0 Manager


نسخه های سیستم


ASD_GR_1.23