گفتگوی آنلاین


سيستم انبار

سیستم انبار جز زیر سیستم های نرم افزار هوشمند یکپارچه تدارکات می باشد که با استفاده از سيستم انبار کليه اطلاعات مربوط به ورود و خروج کالاها از انبار سازمان ها، شرکت ها و ... که بر اساس فعالیتهای واحدهای مختلف صورت می گیرد ثبت ميگردد. همچنین موجودی کالاها به تفکیک هر واحد قابل دسترسی بوده و این امکان را به پرسنل شرکت می دهد که در هر لحظه موجودی کالاهای واحد خود را مشاهده و نسبت به صدور درخواست های حواله و یا خرید اقدام نمایند. این زیرسیستم با سیستم گزارش مصرف در تبادل و تعامل اطلاعات می باشد.


ویژگی های سیستم

- بدون نیاز به نصب سیستم
- دارای فرایند ساز
- قابلیت پیگیری و لاگ گیری عملیات
- رابط کاربری بالا
- طراحی بهینه و قابلیت استفاده در تراکنش های بالا
- طراحی شده به صورت چند سطحی
- کدینک کالاها و قابلیت تغییر ساختار انبار
- و ...


امکانات

امکانات بخش انبار :
- تعريف کاربران سیستم و تعيين مجوزهاي استفاده از سيستم
- تعریف اطلاعات مراکز و واحدهاي مراکز و پرسنل واحدها
- امکان تعريف انبارهاي متعدد و کالاهاي انبار و نقطه سفارش هر کالا
- امکان تعريف تعداد مزايده و تخصصي و يا عمومي بودن کالاها
- گروه بندي کالاها و واحدهاي کالا
- اطلاعات پيمانکاران و شرکتهاي همکار
- مشاهده درخواستهای رسیده( درخواستهای خرید، خدمات، مازاد ) از کارتابل تدارکاتی جهت صدور حواله و یا رسید
- صدور رسید بر اساس درخواستهای رسیده از کارتابل تدارکاتی
- صدور حواله بر اساس درخواستهای رسیده از کارتابل تدارکاتی
- ثبت اطلاعات انواع رسيدهاي موجود در شرکت ( رسيد عادي ، برگشتي، تحويل مستقيم و ... )
- ثبت اطلاعات انواع حواله هاي موجود در شرکت ( حواله عادي ، حواله هاي مزايده و ... )
- امکان ابطال درخواست هاي ارسالي ، اطلاعات حواله ها و رسيدها
- مشاهده اطلاعات رسيدها و حواله هاي تاييد شده در سيستم کارتابل
- قطعي کردن رسيدها و حواله ها
- انتقال کالا از انبار به انبار و ياانتقال کالا از واحد به واحد
- تهيه ليست انبارگرداني و مغايرت
- پايان سال عملکرد و مشاهده اطلاعات درخواستها، رسيدها و حواله هاي سالهاي قبل
- انواع گزارشات بر اساس اطلاعات موجود
- و ...شماتیک سیستم


مشخصات فني

1- بانک اطلاعاتي مورد استفاده : 2008 SQL server
2- تکنولوژي هاي مورد استفاده در server side , client side
تکنولوژي مورد استفاده در اين بخش .NET , JAVA SCRIPT خواهد بود
3- نوع زبان برنامه نويسي ASP.NET
4- شيوه ارتباط با بانک اطلاعاتي ADO.NET
5- مورد استفاده :Frame work.NET
:SECURITY-6
در مورد امنيت از آخرين تکنولوژي موجود در توليد نرم افزارهاي تحت وب که به وسيله .NET کنترل شده و بسته به نوع قسمتها با چندين سطح پيش بيني شده سعي خواهد شد کليه حفره هاي امنيتي بسته شود .
7- استانداردهاي رعايت شده در پروسه طراحي
لايه ارتباطي : S-HTTP –HTTP – TCP/IP
لايه مياني : JSP – ASP – PHI – SSI – CGI - .NET
لايه رابط کاربر: XML –DHTML –VB SCRIPT – JAVA – CSS-XSL –DTD
8- نوع سيستم عامل و سرور ها
XP, WINDOWS2000, WINDOWS2003, WINDOWS2008
9- متدلوژي توسعه نرم افزار
RUP -10 وب سرور

Internet Information Services (IIS) 6.0 Manager
Internet Information Services (IIS) 7.0 Manager


نسخه های سیستم


ASD_GR_1.23