گفتگوی آنلاین


سيستم صدور برگ انجام معامله

سیستم صدور برگ انجام معامله از زیر سیستم های نرم افزار هوشمند یکپارچه تدارکات می باشد که امکان صدور برگ انجام معامله برای درخواستهای رسیده از کارتابل تدارکاتی ( خرید، خدمات، پروژه) در سطح استان را فراهم نموده و با ارسال به سیستم بودجه نتیجه درخواست به همراه ردیف های اعتباری چاپ گرفته شده و جهت صدور سند هزینه به واحد مربوطه ارسال می گردد. اين ابزار جهت طراحي فرم هاي کاري براي ورود اطلاعات در آنها طراحي گرديده است. باصدور برگ انجام معامله امکان ثبت درخواستهاي واحدهاي درخواست کننده جهت خريد اقلام يا انجام خدمات و صدور برگ انجام معامله بر اساس نوع درخواست را دارا مي باشد. اين سيستم با سيستم بودجه در ارتباط بوده و امکان ارسال درخواستها به آن سيستم رادارا مي باشد.


ویژگی های سیستم

-قابليت ارتباط با سایر سیستم ها
- امكان کنترل کدینگ داده ها
- رابط تدارکات و بودجه
- و ...


امکانات


- تعريف کاربران سيستم و تعيين مجوزهاي استفاده از سيستم
- تعريف مراکز و واحد ها و پرسنل واحدها
- توليد سريال برگ درخواستها توسط سيستم
- بخش مربوط به کدينگ کالا شامل تعريف کالاها ، واحدهاي کالا و گروه بندي کالا ها
- مشاهده درخواستهای ارسالی از کارتابل تدارکاتی و صدور برگ انجام معامله
- ارسال درخواستها جهت تاميين اعتبار به سيستم بودجه
- چاپ برگ معامله درخواستهاي تاميين اعتبار شده بر اساس رديف هاي اعتباري تعريف شده در سيستم بودجه به همراه امضاء کاربر تامين اعتبار کننده
- امکان انتقال درخواستها به همراه جزئيات درخواست از سال قبل به سال جاري با شماره درخواست يکسان
- امکان ارسال مجدد درخواستهاي تامين اعتبار شده به سيستم بودجه جهت تامين اعتبار مجدد
- و ...


شماتیک سیستم


مشخصات فني

1- بانک اطلاعاتي مورد استفاده : 2008 SQL server
2- تکنولوژي هاي مورد استفاده در server side , client side
تکنولوژي مورد استفاده در اين بخش .NET , JAVA SCRIPT خواهد بود
3- نوع زبان برنامه نويسي ASP.NET
4- شيوه ارتباط با بانک اطلاعاتي ADO.NET
5- مورد استفاده :Frame work.NET
:SECURITY-6
در مورد امنيت از آخرين تکنولوژي موجود در توليد نرم افزارهاي تحت وب که به وسيله .NET کنترل شده و بسته به نوع قسمتها با چندين سطح پيش بيني شده سعي خواهد شد کليه حفره هاي امنيتي بسته شود .
7- استانداردهاي رعايت شده در پروسه طراحي
لايه ارتباطي : S-HTTP –HTTP – TCP/IP
لايه مياني : JSP – ASP – PHI – SSI – CGI - .NET
لايه رابط کاربر: XML –DHTML –VB SCRIPT – JAVA – CSS-XSL –DTD
8- نوع سيستم عامل و سرور ها
XP, WINDOWS2000, WINDOWS2003, WINDOWS2008
9- متدلوژي توسعه نرم افزار
RUP -10 وب سرور

Internet Information Services (IIS) 6.0 Manager
Internet Information Services (IIS) 7.0 Manager


نسخه های سیستم


ASD_GR_1.23