گفتگوی آنلاین


سیستم پرونده الکترونیکی دانش آموزان

گسترش فناوری اطلاعات این امکان را فراهم ساخته است که بانکهای مختلف اطلاعاتی برای اطلاعات خام تهیه شده و در مواقع لزوم استفاده از آنها را آسان نماید. در این راستا باید سیستمی طراحی شود که کلیه اطلاعات دانش آموز اعم از پرونده تحصیلی، انظباتی، سلامت و ... را به صورت الکترونیکی نگهداری نماید. شرکت توسعه گران نرم افزار با بهره گیری از ماژولهای مختلف نرم افزاری خود سیستم پرونده الکترونیکی دانش آموز را که در طی سالها تهیه کرده و جز زیر سیستم های نرم افزار هوشمند مدارس قرار داده، این امکان را فراهم می سازد که اطلاعات مختلف دانش آموزان در یک بانک اطلاعاتی ذخیره شده و با استفاده از فرم ساز و گزارش ساز خود امکان تهیه فرم ها و گزارشات متنوع را فراهم سازد. سیستم پرونده الکترونیکی دانش آموزان به صورت اتوماتیک بانک اطلاعاتی برای فرم های مورد نظر را فراهم می نماید.


ویژگی های سیستم

- قابلیت استفاده به صورت چند کاربره
- ایجاد پرونده الکترونیکی
- کاربری ساده
- و ...


امکانات

- تعريف کاربران و سطح دسترسي آنها
- ايجاد شاخه هاي متعدد بصورت عمومي يا خصوصي
- نمايش شاخه ها به همراه اسناد بصورت درختي
- تعريف نوع سند با فيلدهاي دلخواه توسط کاربر
- امکان تعريف انواع سند براساس نوع سند
- اسکن اسناد
- طبقه بندي اسناد
- مشاهده جزئيات پرونده ها
- امکان تفکیک اسناد بر اساس سال
- جستجو با استفاده از خصوصيات موجود سند
- مشاهده جزئيات نتايج جستجو
- و ...


شماتیک سیستم


مشخصات فني

1- بانک اطلاعاتي مورد استفاده : 2008 SQL server
2- تکنولوژي هاي مورد استفاده در server side , client side
تکنولوژي مورد استفاده در اين بخش .NET , JAVA SCRIPT خواهد بود
3- نوع زبان برنامه نويسي ASP.NET
4- شيوه ارتباط با بانک اطلاعاتي ADO.NET
5- مورد استفاده :Frame work.NET
:SECURITY-6
در مورد امنيت از آخرين تکنولوژي موجود در توليد نرم افزارهاي تحت وب که به وسيله .NET کنترل شده و بسته به نوع قسمتها با چندين سطح پيش بيني شده سعي خواهد شد کليه حفره هاي امنيتي بسته شود .
7- استانداردهاي رعايت شده در پروسه طراحي
لايه ارتباطي : S-HTTP –HTTP – TCP/IP
لايه مياني : JSP – ASP – PHI – SSI – CGI - .NET
لايه رابط کاربر: XML –DHTML –VB SCRIPT – JAVA – CSS-XSL –DTD
8- نوع سيستم عامل و سرور ها
XP, WINDOWS2000, WINDOWS2003, WINDOWS2008
9- متدلوژي توسعه نرم افزار
RUP -10 وب سرور

Internet Information Services (IIS) 6.0 Manager
Internet Information Services (IIS) 7.0 Manager


نسخه های سیستم


ASD_GR_1.23