گفتگوی آنلاین


سیستم پرداختي هاي غير پرسنلی

سیستم پرداختی های غیر پرسنلی از زیر سیستم های نرم افزار هوشمند یکپارچه تدارکات و مالی بوده که این امکان را به کاربران مالی می دهد تا بر اساس قرارداد منعقده در واحد قرارداد و صورت وضعیت های تائید شده، سند پرداخت مالی را تهیه و با اعمال کسورات مربوطه بعد از طی مراحل تائید جهت پرداخت به ارسال گردد.


ویژگی های سیستم

- محاسبه اتوماتیک مبالغ صورت وضعیت
- امکان اخذ گزارشات متنوع
- امکان تعریف انواع کسورات و ...
- و ...


امکانات


- تعريف کاربران تعيين مجوزهاي استفاده از سيستم
- تعریف شعبات بیمه
- تعریف انواع کسورات
- مشاهده اطلاعات قراردادهای منعقده توسط کارشناسان واحد قرارداد
- مشاهده اطلاعات پیمانکار طرف قرارداد
- ثبت کسورات قانونی قرارداد
- ثبت انواع صورت وضعیت برای قرارداد ( صورت وضعیت فطعی، موقت، تعدیل)
- ثبت کسورات سند صورت وضعیت
- ثبت پیش پرداخت صورت وضعیت
- ثبت علی الحساب صورت وضعیت
- چاپ نامه تامین اجتماعی
- ثبت پیش پرداخت های قرارداد
- ثبت مطالبات قرارداد
- ثبت مفاصا حسابهای ارائه شده از سوی پیمامکار برای قرارداد
- چاپ نامه تعیین تکلیف قرارداد
- ثبت و چاپ انواع نامه های صادر شده برای قرارداد
- امکان تائید ، فسخ و بستن قرارداد
- ارسال صورت وضعیت جهت طی مراحل تائید در کارتابل مالی
- مشاهده اطلاعات معرفی نامه های ثبت شده توسط کارشناسان واحد قرارداد
- مشاهده اطلاعات پیمانکار
- ثبت کسورات قانونی معرفی نامه
- ثبت انواع صورت وضعیت برای معرفی نامه (فطعی، موقت، تعدیل)
- ثبت کسورات سند معرفی نامه
- ثبت پیش پرداخت معرفی نامه
- ثبت علی الحساب معرفی نامه
- چاپ نامه تامین اجتماعی
- ثبت پیش پرداخت های معرفی نامه
- ثبت مطالبات معرفی نامه
- ثبت مفاصا حسابهای ارائه شده از سوی پیمامکار برای معرفی نامه
- چاپ نامه تعیین تکلیف معرفی نامه
- ثبت و چاپ انواع نامه های صادر شده برای معرفی نامه
- امکان تائید ، فسخ و بستن معرفی نامه
- ارسال معرفی نامه جهت طی مراحل تائید در کارتابل مالی
- صدور اسناد تک مرحله ای
- و ...
- اخذ گزارشات لازم بر اساس اطلاعات موجود در سيستم
- ذينفعان سيستم: کاربران اداره پرداختی های غیر پرسنلی، اداره ممیزی، واحد کنترل اموال
- محدوده کاري سيستم: کاربران اداره پرداختی های غیر پرسنلی، اداره ممیزی، واحد کنترل اموال سازمان
- ارتباط با ساير سيستم ها:
1- سامانه قرارداد
مشاهده اطلاعات قراردادهاي منعقده
مشاهده اطلاعات معرفی نامه ها
2- کارتابل مالی
مشاهده مراحل تائید اسناد پرداختی در کارتابل مالی و دریافت و چاپ اسناد پرداختی


شماتیک سیستم


مشخصات فني

1- بانک اطلاعاتي مورد استفاده : 2008 SQL server
2- تکنولوژي هاي مورد استفاده در server side , client side
تکنولوژي مورد استفاده در اين بخش .NET , JAVA SCRIPT خواهد بود
3- نوع زبان برنامه نويسي ASP.NET
4- شيوه ارتباط با بانک اطلاعاتي ADO.NET
5- مورد استفاده :Frame work.NET
:SECURITY-6
در مورد امنيت از آخرين تکنولوژي موجود در توليد نرم افزارهاي تحت وب که به وسيله .NET کنترل شده و بسته به نوع قسمتها با چندين سطح پيش بيني شده سعي خواهد شد کليه حفره هاي امنيتي بسته شود .
7- استانداردهاي رعايت شده در پروسه طراحي
لايه ارتباطي : S-HTTP –HTTP – TCP/IP
لايه مياني : JSP – ASP – PHI – SSI – CGI - .NET
لايه رابط کاربر: XML –DHTML –VB SCRIPT – JAVA – CSS-XSL –DTD
8- نوع سيستم عامل و سرور ها
XP, WINDOWS2000, WINDOWS2003, WINDOWS2008
9- متدلوژي توسعه نرم افزار
RUP -10 وب سرور

Internet Information Services (IIS) 6.0 Manager
Internet Information Services (IIS) 7.0 Manager


نسخه های سیستم


ASD_GR_1.23