گفتگوی آنلاین


سيستم تشکيلات (نوسازي و تحول اداري)

سیستم تشکیلات (نوسازی و تحول اداری) از زیر سیستم های نرم افزار هوشمند یکپارچه مدیریت منابع انسانی بوده که به منظور تعريف ساختار سازماني در چندين لايه مختلف طراحی گردیده است. سیستم نوسازی و تحول اداری قابلیت تعریف ساختار بر اساس موقعیت جغرافيايي،چارت سازمانی، حوزه های ساختمانی و ساختار سازماني را دارد. از خصوصيات سیستم نوسازی و تحول اداری مي توان به مشخص نمودن تغييرات چارت در طول چندين سال اشاره نمود. همچنین در این سیستم امکان تشخیص پست های خالی بر اساس احکام صادر شده و ارسال اطلاعات به سیستم های مختلف از جمله تدارکات، کارتابل ها و ... وجود دارد از قابلیت های دیگر سیستم تشکیلات (نوسازی و تحول اداری) امکان نمایش اطلاعات چارت به صورت نموداری و درختی می باشد که می تواند با استفاده از جستجوهای مختلف ترکیبی با سطوح سازمانی ترکیب گردد. در این سیستم سعی گردیده است محدودیت های مربوط به سطوح سازمانی چه از لحاظ جغرافیایی مانند استان، شهرستان، دهستان، بخش و روستا و چه از لحاظ ساختار سازمانی مانند ستاد مرکزی شعبات، ادارت، حوزه ها و واحد ها حذف گردد.


ویژگی های سیستم

- امکان مدیریت اتوماتیک تغییرات چارت سازمانی
- امکان تعریف اطلاعات در لایه های نامحدود
- امکان ایجاد ساختار سازمانی به صورت درختی
- و ...


امکانات

Interface ساده و توانمند اين زير سيستم به عنوان سيستم مديريت اطلاعات مربوط به نمودار تشكيلاتي سازمان طراحي گرديده است و به عنوان پايه ساير سيستم ها مي باشد امکانات این سیستم عبارتند از:
- امكان ثبت اطلاعات ادارات تابعه به صورت درختي
- امكان ثبت اطلاعات حوزه سازماني به صورت درختي
- امكان ثبت اطلاعات شرح وظايف به صورت درختي
- امكان ثبت اطلاعات مصوبات مربوط به نوسازي و تحول اداري
- امكان ثبت اطلاعات نمودار تشكيلاتي سازمان به صورت درختي
- امكان ثبت اطلاعات دستورالعملها و فرمهاي مربوط به دستورالعملها بر اساس هر حوزه سازماني
- امكان ثبت اطلاعات روشهاي اجرائي و فرمهاي مربوط به روشهاي اجرائي بر اساس هر حوزه سازماني
- و ...


شماتیک سیستم


مشخصات فني

1- بانک اطلاعاتي مورد استفاده : 2008 SQL server
2- تکنولوژي هاي مورد استفاده در server side , client side
تکنولوژي مورد استفاده در اين بخش .NET , JAVA SCRIPT خواهد بود
3- نوع زبان برنامه نويسي ASP.NET
4- شيوه ارتباط با بانک اطلاعاتي ADO.NET
5- مورد استفاده :Frame work.NET
:SECURITY-6
در مورد امنيت از آخرين تکنولوژي موجود در توليد نرم افزارهاي تحت وب که به وسيله .NET کنترل شده و بسته به نوع قسمتها با چندين سطح پيش بيني شده سعي خواهد شد کليه حفره هاي امنيتي بسته شود .
7- استانداردهاي رعايت شده در پروسه طراحي
لايه ارتباطي : S-HTTP –HTTP – TCP/IP
لايه مياني : JSP – ASP – PHI – SSI – CGI - .NET
لايه رابط کاربر: XML –DHTML –VB SCRIPT – JAVA – CSS-XSL –DTD
8- نوع سيستم عامل و سرور ها
XP, WINDOWS2000, WINDOWS2003, WINDOWS2008
9- متدلوژي توسعه نرم افزار
RUP -10 وب سرور

Internet Information Services (IIS) 6.0 Manager
Internet Information Services (IIS) 7.0 Manager


نسخه های سیستم


ASD_GR_1.23