گفتگوی آنلاین


سیستم مديريت جلسات

سیستم مديريت جلسات جز زیر سیستم های نرم افزار هوشمند مدیریتی می باشد که عبارتست از يک سامانه نرم افزاري که به کمک آن مي توان عمليات زمانبندي جلسات و پيگيري مصوبات جلسات را به شکلي نظام مند و مکانيزه انجام داد. به طور کلي مي توان گفت استفاده از سیستم مديريت جلسات مزاياي مانند: مديريت متمركز اطلاعات، طبقه بندي صحيح و سهولت دسترسي، گردش صحيح و پيگيري دقيق مصوبات جلسات،ح فاظت مطلوب از اطلاعات مربوط به جلسات، مديريت اتوماتيک زمان جلسات، صرفه جويي در زمان و هزينه ها و ... را دارد. سیستم مدیریت جلسات داراي مزاياي زيادي مي باشد که کمتر سيستمي آن را دارا مي باشد. در يك نگاه كلي مي توان ويژگي هاي كاربردي و كليدي سيستم مدیریت جلسات را در مواردی مانند: پوشش دهي به كليه نيازها و الزامات امور اداري در سازمان ها از طريق در اختيار قرار دادن ليست كاملي از امكانات و ابزارها، قابليت بكارگيري سيستم در شرايط كاري متفاوت، از نيمه مكانيزه تا تمام مكانيزه.، قدرت تطبيق سيستم با فرآيندهاي واقعي تشکيل جلسات، راحتي كاربر در استفاده از سيستم و يا اصطلاحا User Friendly بودن، عملكرد بسيار مطلوب به لحاظ سرعت و پايداري، عملكرد مستقل از تعداد كاربران و حجم تراكنش ها را نام برد.


ویژگی های سیستم

- مدیریت مصوبات
- زمانبندی اتوماتیک جلسات
- اخذ گزارشات متنوع
- مديريت متمركز اطلاعات
- طبقه بندي صحيح و سهولت دسترسي
- گردش صحيح و پيگيري دقيق مصوبات جلسات
- حفاظت مطلوب از اطلاعات مربوط به جلسات
- صرفه جويي در زمان و هزينه ها و ...
- و ...


امکانات

الف ) سامانه مديريت اطلاعات جلسات

سيستم پيشنهادي داراي مزاياي زيادي مي باشد که کمتر سيستمي آن را دارا مي باشد. در يك نگاه كلي مي توان ويژگي هاي كاربردي و كليدي سيستم مدیریت زمان را در موارد ذيل خلاصه نمود:
• پوشش دهي به كليه نيازها و الزامات امور اداري در سازمان ها از طريق در اختيار قرار دادن ليست كاملي از امكانات و ابزارها
• قابليت بكارگيري سيستم در شرايط كاري متفاوت، از نيمه مكانيزه تا تمام مكانيزه
• قدرت تطبيق سيستم با فرآيندهاي واقعي تشکيل جلسات
• راحتي كاربر در استفاده از سيستم و يا اصطلاحا User Friendly بودن
• عملكرد بسيار مطلوب به لحاظ سرعت و پايداري، عملكرد مستقل از تعداد كاربران و حجم تراكنش هاب) ويژگي هاي شاخص سيستم
ويژگي هاي شاخص و برجسته سیستم را از جنبه هاي تحليلي، فني و جامعيت بشرح ذيل مي توان مورد بررسي قرار داد:

• نگرش مبتني بر کارتابل
سيستم مديريت جلسات، محلي براي دريافت و ارسال کارهاي و مصوبات جلسات، پيگيري نتيجه مصوبات می باشد و فرايندهاي اداري از طريق کارتابل، مديريت، اجرا، پيگيري و پايش مي شوند.

• کارتابل ساز اين سامانه قدرت توليد کارتابل براي موضوعات و جلسات مختلف را داشته و با تعريف گردش کارهاي مختلف (عمومي و اختصاصي) مي توان تمام فرايندهاي کاري را در سيستم مديريت و مراحل مختلفي را براي آنها تعريف نمود. اين سيستم داراي قابليت اختصاصي نمودن فرايندها به کاربران مي باشد. تمام بخش هاي اين کارتابل ساز در سيستم اتوماتيک و قابل مديريت بوده و به سادگي توسط مديران سيستم قابل تغيير مي باشد.

• تفويض اختيار در کارتابل
دارنده کارتابل مي تواند با تعريف قواعد دلخواه بر حسب ورودي ها و نيز نوع کار، عمليات مورد نظر را به خود کارتابل سپرده، بطوريکه در غياب شخص، کارتابل به نيابت از وي، کارهاي وي را بطور اتوماتيک به فرد دیگری تفویض نماید.

• مديريت جلسات
اين سيستم داراي قابليت ثبت اطلاعات مربوط به جلسات ، افراد حاضر در جلسه ، مصوبات و صورت جلسه هاي آنها و ... در سيستم مي باشد.

• مديريت زمانبندي جلسات
اين سيستم داراي قابليتي است که اين امکان را به کاربران سيستم مي دهد تا بر حسب اعضاي جلسه و جلسات تعريف شده در سيستم، زمان جلسات آتی در چندين شرايط مختلف پيشنهاد گردیده و کاربر بتواند در سريع ترين و بهترين زمان جلسات آتی خود را برگزار نمايد.

• کاربران و چارت سازماني
از قابلیتهای دیگر این سیستم امکان ارجاع نامه ها بر اساس فرایند های تعریف شده و چارت سازمانی در سیستم می باشد که این امکان را به کاربران می دهد تا بر اساس چارت سازمانی و پرسنل گردش های اداری نامه ها و جلسات را انجام دهند.
• گزارش گيري
یکی دیگر از قابلیت های این سیستم وجود گزارشات متنوع در سیستم میباشد که امکان اخذ گزارش مختلف داده ای و آماری را برای کاربر فراهم می نماید. از جمله امکانات این گزارشات می توان به مواردی مانند به نمودار کشیدن مصوبات و میزان پیشرفت آنها، گزارش از حضور و غیاب حاضرین جلسات، گزارش گیری از جلسات واحد ها و فرایند های مختلف و ... را اشاره نمود.

• يادداشت اداري
یکی دیگر از قابلیت های این سیستم ثبت یادداشت های اداری و امکان آلارم دهی بر اساس یادداشت ها برای کاربر در زمان های خاص می باشد.

• استفاده توآم از طريق شبکه هاي مختلف نرم افزاري
اين سيستم داراي قابليت استفاده همزمان در چندين شبکه و بدون نصب هيچ پکي بر روي سيستم ها را دارا بوده و به راحتي مي تواند در شبکه هاي مختلف مانند شبکه داخلي و اينترنت از آن استفاده نمود.

• قابليت لاگ گيري در سيستم
کارتابل در اين سيستم به نوعي ديده شده است که سرويس هاي روتين آن نظير ارجاع، بايگاني، پيگيري، حذف، نمايش، اقدام و ... قابل پيگيري و لاق در سيستم مي باشد.

• برخورداري از معماري مبتني بر سرويس
سيستم با برخورداري از معماري چندلايه مبتني بر سرويس، توانسته است به مزاياي موجود بر اين نوع معماري دست يابد. اين مزايا عبارتند از:
- اندازه پذيري ( scalability ) به مفهوم قابليت پشتيباني از تعداد نامحدود كاربر و حجم بالاي تراكنش به طور همزمان
- کيفيت عملکرد (performance) دارا بودن حد قابل قبولي از سرعت، دقت و کيفيت عملکرد در شرايط عملياتي
- پايداري (stability) عدم افت شاخص هاي كيفي در شرايط كاربري سنگين
- انطباق ( compatibility) منطبق بودن بر استانداردهاي نرم افزاري به لحاظ چارچوب هاي تكنولوژي
- نگهداري (maintainability ) قابليت نگهداري، بروز رساني و ارتقاء سيستم

• برخورداري از ملاحظات امنيتي
نحوه سازماندهي مولفه ها و اجزا در سيستم تاثير قابل توجهي در امنيت يک سيستم نرم افزاري خواهد داشت. معماري خاص بکار رفته در این سيستم موجب شده اين سيستم به لحاظ مسائل امنيتي حائز برجستگي هاي ويژه اي شود.

• امکان استفاده در آرايش هاي متنوع سخت افزاري
استفاده از معماري چند لايه اين قابليت را به سیستم مي دهد که بتوان آن را در آرايش هاي (Deployment) متنوع سخت افزاري مورد استفاده قرار داد، بعنوان مثال با امکان جداسازي دستگاه هاي سرويس دهنده اصلي، سرويس دهنده پايگاه داده، و سرويس دهنده وب، مي توان کيفيت، سرعت و امنيت را بطور همزمان ارتقاء داد و يا با استفاده از انباره هاي اطلاعاتي عظيم، نگراني از رشد فزاينده اطلاعات را از بين برد.

• برخورداري از تکنولوژي هاي روز توسعه
تکنولوژي بکاررفته در توسعه این سیستم، آخرين دستاورد شرکت نرم افزاري Microsoft يعني .Net Technology مي باشد. اين تکنولوژي براي توليد کنندگان سيستم هاي نرم افزاري بعنوان يکي از بهترين گزينه هاي توليد و توسعه سيستم مطرح مي باشد.


شماتیک سیستم


مشخصات فني

1- بانک اطلاعاتي مورد استفاده : 2008 SQL server
2- تکنولوژي هاي مورد استفاده در server side , client side
تکنولوژي مورد استفاده در اين بخش .NET , JAVA SCRIPT خواهد بود
3- نوع زبان برنامه نويسي ASP.NET
4- شيوه ارتباط با بانک اطلاعاتي ADO.NET
5- مورد استفاده :Frame work.NET
:SECURITY-6
در مورد امنيت از آخرين تکنولوژي موجود در توليد نرم افزارهاي تحت وب که به وسيله .NET کنترل شده و بسته به نوع قسمتها با چندين سطح پيش بيني شده سعي خواهد شد کليه حفره هاي امنيتي بسته شود .
7- استانداردهاي رعايت شده در پروسه طراحي
لايه ارتباطي : S-HTTP –HTTP – TCP/IP
لايه مياني : JSP – ASP – PHI – SSI – CGI - .NET
لايه رابط کاربر: XML –DHTML –VB SCRIPT – JAVA – CSS-XSL –DTD
8- نوع سيستم عامل و سرور ها
XP, WINDOWS2000, WINDOWS2003, WINDOWS2008
9- متدلوژي توسعه نرم افزار
RUP -10 وب سرور

Internet Information Services (IIS) 6.0 Manager
Internet Information Services (IIS) 7.0 Manager


نسخه های سیستم


ASD_GR_1.23