گفتگوی آنلاین


سیستم مدیریت دانش آموز

سیستم مدیریت دانش آموز از زیر سیستم های نرم افزار هوشمند مدارس می باشد که تمامی اطلاعات مرتبط با فعالیت، آموزش و حضور و غیاب دانش آموزان اعم از مسائل رفاهی و رفت و آمد دانش آموزان را در بر می گیرد. سیستم مدیریت دانش آموز کلیه امور مربوط به دانش آموزان را تحت نظارت و کنترل گرفته و عملیات مربوطه را با ایجاد امکانات متعدد مکانیزه می نماید. سیستم مدیریت دانش آموز امکان ثبت ورود و خروج دانش آموزان، ثبت و بروز رسانی مشخصات دانش آموزان، ثبت علل تاخیر و غیبت دانش آموز، ارسال پیام کوتاه، زمان ورود و خروج یا عدم حضور دانش آموزان در مدرسه، ثبت امور انظباتی دانش آموز و ... را برای شما فراهم خواهد ساخت.


ویژگی های سیستم

- کاربری ساده
- تفکیک به صورت شیفتی و سالیانه
- مدیرت بهتر
- و ...


امکانات

- ثبت ورود و خروج دانش آموز با کارت هوشمند
- ثبت ورود ها و خروج ها در سرویس
- مدیریت سرویس ها
- ثبت اطلاعات پزشکی و بهداشتی دانش آموز
- ثبت اطلاعات تحصیلی دانش آموز
- ارسال پیغام به اولیا
- تشخیص اتوماتیک غیبت و ارسال پیامک
- تعریف کاربران
- ارسال وضعیت تحصیلی دانش آموز
- اخذ گزارشات متنوع
- ثبت اطلاعات ورزشی دانش آموز
- و ...


شماتیک سیستم


مشخصات فني

1- بانک اطلاعاتي مورد استفاده : 2008 SQL server
2- تکنولوژي هاي مورد استفاده در server side , client side
تکنولوژي مورد استفاده در اين بخش .NET , JAVA SCRIPT خواهد بود
3- نوع زبان برنامه نويسي ASP.NET
4- شيوه ارتباط با بانک اطلاعاتي ADO.NET
5- مورد استفاده :Frame work.NET
:SECURITY-6
در مورد امنيت از آخرين تکنولوژي موجود در توليد نرم افزارهاي تحت وب که به وسيله .NET کنترل شده و بسته به نوع قسمتها با چندين سطح پيش بيني شده سعي خواهد شد کليه حفره هاي امنيتي بسته شود .
7- استانداردهاي رعايت شده در پروسه طراحي
لايه ارتباطي : S-HTTP –HTTP – TCP/IP
لايه مياني : JSP – ASP – PHI – SSI – CGI - .NET
لايه رابط کاربر: XML –DHTML –VB SCRIPT – JAVA – CSS-XSL –DTD
8- نوع سيستم عامل و سرور ها
XP, WINDOWS2000, WINDOWS2003, WINDOWS2008
9- متدلوژي توسعه نرم افزار
RUP -10 وب سرور

Internet Information Services (IIS) 6.0 Manager
Internet Information Services (IIS) 7.0 Manager


نسخه های سیستم


ASD_GR_1.23