گفتگوی آنلاین


نرم افزار هوشمند مدیریت مصرف انرژی

يکي ديگر از محصولات شرکت توسعه گران نرم افزار آذربایجان در زمينه مديريت، نرم افزار مدیریت و آنالیز مصرف انرژی می باشد. نرم افزار هوشمند مدیریت مصرف انرژی قابلیت آنالیز و تحلیل میزان مصرف انرژی در سازمان و شهرستان های تابعه را داشته، می تواند بر اساس گزارشات مختلف میزان مصرف انرژی در سازمان را مدیریت نماید. این سیستم باعث صرفه جویی و کنترل هزینه های ناشی از انرژی (آب، برق و گاز) می شود.


ویژگی های نرم افزار هوشمند مدیریت مصرف انرژی

- امکان تعریف و مدیریت انواع انرژی های مصرفی
- امکان مقایسه مصرف در چندین سال
- اخذ گزارشات متنوع
- صرفه جویی در هزینه ها
- و ...


امکانات

- امکان ورود اطلاعات از فایل اکسل یا دستی
- امکان تعریف انواع انرژی های مصرفی
- امکان مجوز دهی درسیستم
- امکان استفاده در چندین لایه
- امکان گزارش گیری از فهرست انشعابات اب برق و گاز مراکز به صورت فایل PDF و فایل EXCEL
- امکان گزارش گیری مقدار مصرف انرژی اب برق وگاز بر اساس تعداد شماره های منصوبه (نرخ - مصرف انرژی وارد شده در تعریف اشتراکها ) به صورت فایل PDF و فایل EXCEL
- امکان گزارش گیری نموداری از مقدار مصرف مراکز در شهرستانها به صورت فایل PDF و فایل EXCEL
- امکان گزارش گیری نموداری متوسط مصرف ماهیانه و سالیانه تمامی مراکز ثبت شده در شهرستانها به صورت فایل PDF و فایل EXCEL
- امکان گزارش گیری لیست مراکزی که در دوره جاری و دوسال قبل دیماند مصرفی 5 باراز دیماند قراردادی 50% کمتر باشد به صورت فایل PDF و فایل EXCEL
- امکان گزارش گیری مراکزی که در دوره جاری و یکسال قبل دیماند مصرفی 2 بار بیش از دیماند قراردادی باشد به صورت فایل PDF و فایل EXCEL
- امکان گزارش گیری لیست مراکزی با دیماند مصرفی کمتر از حد مجاز به صورت فایل PDF و فایل EXCEL
- امکان گزارش گیری لیست مراکزی با دیماند مصرفی بیشتر از حد مجاز به صورت فایل PDF و فایل EXCEL
- امکان گزارش گیری لیست مراکزی که با Cosɸ کمتر از .092 شامل فرمولهای سیگما به صورت فایل PDF و فایل EXCEL
- امکان گزارش گیری کاربریهایی که مصرف انرژی برق نامتعادلی دارند به صورت فایل PDF و فایل EXCEL
- امکان ورود اطلاعات و دادهای اشتراکهای مختلف به صورت فایل و در حجم بالا به صورت فایل PDF و فایل EXCEL
- امکان مشاهده و حذف داده های تکراری ثبت شده برای هزینه ها به تفکیکی شهر ونوع هزینه
- گزارش نموداری مقایسه مصرف سالیانه و ماهیانه


نصب و راه اندازی نرم افزار هوشمند مدیریت مصرف انرژی شرکت توسعه گران نرم افزار آذربایجان در:

- امکان تعریف و مدیریت انواع انرژی های مصرفی
- امکان مقایسه مصرف در چندین سال
- اخذ گزارشات متنوع
- صرفه جویی در هزینه ها
- و ...


مشخصات فني

زبان برنامه نويسي: ASP.NET
پايگاه داده: SQL Server


نسخه های سیستم


ASD_GR_1.23