گفتگوی آنلاین


سیستم خودرو (نقلیه)

ثبت اطلاعات خودرو هاي سازمان ومدیریت اطلاعات مربوط به خودرو، زمان تعمیرات آنها و میزان هزینه های صورت گرفته برای هر یک از آنها به عنوان یکی از مشکلاتی است که در شرکت ها وسازمانها وجود دارد. راهکار پیشنهادی این شرکت مشکلات مطرح شده را حل نموده است. سیستم خودرو (نقلیه) از زیر سیستم های نرم افزارهای هوشمند مدیریت منابع انسانی بوده که به صورت یک سیستم تحت وب طراحی گردیده است امکان ثبت خودروهای سازمان، برنامه زمانبندی تعمیرات و همچنین تعویض قطعات خودرو وجود دارد. همچنین با امکانی که در این سیستم تعبیه گردیده است می توان میزان هزینه های صورت گرفته برای هر خودرو و میزان مصرف آن را مشخص نمود. همچنین در این سیستم امکان ثبت مشخصات رانندگان بر اساس برنامه کاری قرار داده شده است. از دیگر قابلیت های این سیستم امکان ارتباط با سیستم ماموریت و کارتابل الکترونیکی می باشد که پرسنل می توانند بر اساس ماموریت های ثبت شده در سیستم درخواست های خودرو خود را جهت دریافت خودرو مشاهده نمایند.


ویژگی های سیستم

- قابلیت ارتباط با سیستم ماموریت
- امکان تطبیق درخواست خودرو با سیستم ماموریت
- کنترل روزانه خودرو ها
- و ...


امکانات

اين زير سيستم به عنوان سيستم مديريت و برنامه ريزي ماموريت خودروهاي موجود در سازمان بر اساس ماموريتهاي ثبت شده در سيستم ماموريت مي باشد
- تهيه برنامه روزانه خودروها به صورت رزروي و عادي
- مشاهده درخواستهاي رسيده از سيستم كارتابل جهت تخصيص خودرو
- تخصيص خودرو بر اساس برنامه روزانه حركت خودروها
- ابطال در خواست هاي رسيده و يا ارسال به ليست رزروي
- مشاهده اطلاعات بازگشتي خودرو و تائيد يا عدم تائيد آن
- تهيه كاركرد براي هر خودرو بر اساس بازه زماني مورد نظر
- و........................................................


شماتیک سیستم


مشخصات فني

1- بانک اطلاعاتي مورد استفاده : 2008 SQL server
2- تکنولوژي هاي مورد استفاده در server side , client side
تکنولوژي مورد استفاده در اين بخش .NET , JAVA SCRIPT خواهد بود
3- نوع زبان برنامه نويسي ASP.NET
4- شيوه ارتباط با بانک اطلاعاتي ADO.NET
5- مورد استفاده :Frame work.NET
:SECURITY-6
در مورد امنيت از آخرين تکنولوژي موجود در توليد نرم افزارهاي تحت وب که به وسيله .NET کنترل شده و بسته به نوع قسمتها با چندين سطح پيش بيني شده سعي خواهد شد کليه حفره هاي امنيتي بسته شود .
7- استانداردهاي رعايت شده در پروسه طراحي
لايه ارتباطي : S-HTTP –HTTP – TCP/IP
لايه مياني : JSP – ASP – PHI – SSI – CGI - .NET
لايه رابط کاربر: XML –DHTML –VB SCRIPT – JAVA – CSS-XSL –DTD
8- نوع سيستم عامل و سرور ها
XP, WINDOWS2000, WINDOWS2003, WINDOWS2008
9- متدلوژي توسعه نرم افزار
RUP -10 وب سرور

Internet Information Services (IIS) 6.0 Manager
Internet Information Services (IIS) 7.0 Manager


نسخه های سیستم


ASD_GR_1.23