گفتگوی آنلاین


سیستم کسر سهمیه مهندسین ساختمان

با فعاليت هاي گسترده اين شرکت در زمينه فعاليت هاي نظام مهندسي ساختمان و اجراي پروژه هاي مختلف کشوري در زمينه فعاليت هاي نرم افزاري ساختمان ، شرکت توسعه گران نرم افزار با همکاري معاونت شهرسازي شهرداري تبريز اولين سامانه ثبت و کسر سهميه مهندسين ساختمان را در کل استان آذربايجان شرقي راه اندازي نمود. سیستم کسر سهمیه مهندسین ساختمان از زیر سیستم نرم افزارهای هوشمند مهندسی می باشد. از جمله کاربران سیستم کسر سهمیه مهندسین ساختمان عبارتند از: نظام مهندسي ساختمان، معاونت شهرسازي شهرداري تبريز، سازمان مسکن و شهرسازي و خود مهندسین ساختمان. سیستم کسر سهمیه مهندسین ساختمان در دو بخش مجزا پیاده سازی گردیده و سعی شده است ارائه خدمات الکترونیک به مهندسین در این سیستم مد نظر قرار گیرد. بخش اول این سیستم بخش مدیریتی می باشد که امکان تعریف اعضا، پرونده ها، اختصاص سهمیه با استفاده از سهمیه ساز و ... را دارد. در بخش سهمیه ساز امکان ارائه سهمیه به مهندسین بر اساس آیتم ها و شروط مختلف قرار داده شده است. بخش دوم این سیستم مربوط به مهندسین، شرکت ها، مشاورین و ... می باشد که می توانند با کد نظام مهندسی یا پروانه اشتغال خود وارد سیستم شده و اطلاعات مربوط به پرونده ها و نحوه اختصاص سهمیه ها را مشاهده نمایند. از امکانات دیگر سیستم کسر سهمیه مهندسین ساختمان ارسال اتوماتیک گزارشات از طریق پروفایل مهندسین و همچنین ارسال و دریافت پیامک می باشد. در این سامانه مهندسین می توانند با ارسال یک پیامک در هر زمان آخرین وضعیت پرونده و سهمیه های خود را پیگیری نمایند.


ویژگی های سیستم

- امکان مدیریت اتوماتیک سهمیه ها
- ارائه پروفایل برای مهندسین
- امکان ارسال سهمیه مهندس به صورت پیامک
- و ...


امکانات

تعارف اوليه:
- اطلاعات تقسيمات جغرافيائي ( کشورها ، استانها ، شهرها )
- موسسات مرتبط با سازمان ازقبيل سازمانها و دانشگاهها
- بانکها و حسابهاي بانکي سازمان
- گروه رشته ها و رشته هاي سازمان
- شعبات سازمان و کاربران شعبات
- شهرهاي زير مجموعه شعبات
- کاربران سیستم
- سطوح دسترسی کاربران
- تغییر رمز عبور

ظرفيت اشتغال :
- ظرفيت اشتغال اشخاص حقيقي در تاسيس دفتر طراحي
- حدود صلاحيت دفتر اجرا وتاسيسات ساختمان و ظرفيت اشتغال دفتر طرح و ساخت
- ظرفيت اشتغال کاردانهاي فني در اجراي ساختمان
- ظرفيت اشتغال ديپلمه هاي فني و معماران تجربي در اجراي ساختمان
- ظرفيت اشتغال و صدور صلاحيت طراحان حقوقي در گروههاي ساختماني
- ظرفيت اشتغال و صدور صلاحيت مجريان حقوقي در گروههاي ساختماني

امتياز بندي مجريان حقيقي داراي پروانه :
در صد افزايش ظرفيت اشتغال دفتر اجراي تاسيسات
- در صد افزايش ظرفيت اشتغال طراحان حقوقي ساختمان
- افزايش يا کاهش ظرفيت توسط سازمان
- درصد ظرفيت دفاتر به تناسب زمينه فعالي

اعضاي سازمان :
- اطلاعات مهندسين سازمان ( سوابق تحصيلي ، صلاحيت در رشته ها ، پروانه اشتغال ، تمديد پروانه اشتغال)
- اطلاعات کاردانهاي فني سازمان ( سوابق تحصيلي ، پروانه اشتغال ، تمديد پروانه اشتغال ،صلاحيت در رشته ها )
- اطلاعات ديپلمه هاي فني سازمان (پروانه اشتغال ، تمديد پروانه اشتغال ،صلاحيت در رشته ها )
- اطلاعات معماران تجربي سازمان ( سوابق تحصيلي ، پروانه اشتغال ، تمديد پروانه اشتغال ،صلاحيت در رشته ها

دفاتر :
- دفاتر مهندس طراحي ساختمان : اعضاي دفتر ،محاسبه ظرفيت دفتر براساس ظرفيت اعضا طبق ظرفيت اشتغال تعريف شده در سيستم ، امکان افزايش ظرفيت دفتر طبق صلاحديد سازمان
- دفاتر مهندس اجراي ساختمان : اعضاي دفتر ،محاسبه ظرفيت دفتر براساس ظرفيت اعضاطبق ظرفيت اشتغال تعريف شده در سيستم ، امکان افزايش ظرفيت دفتر طبق صلاحديد سازمان
- دفاتر مهندس طراحي و ساخت : اعضاي دفتر ،محاسبه ظرفيت دفتر براساس ظرفيت اعضا طبق ظرفيت اشتغال تعريف شده در سيستم ، امکان افزايش ظرفيت دفتر طبق صلاحديد سازمان
- دفاتر مهندس تاسيسات ساختماني: اعضاي دفتر ،محاسبه ظرفيت دفتر براساس ظرفيت اعضا طبق ظرفيت اشتغال تعريف شده در سيستم ، امکان افزايش ظرفيت دفتر طبق صلاحديد سازمان

شرکتها :
- طراحان حقوقي : اعضاي شرکت، محاسبه ظرفيت شرکت بر اساس ظرفيت اعضا طبق ظرفيت اشتغال تعريف شده در سيستم ، امکان افزايش ظرفيت شرکت طبق صلاحديد سازمان
- مجران حقوقي : اعضاي شرکت، محاسبه ظرفيت شرکت بر اساس ظرفيت اعضا طبق ظرفيت اشتغال تعريف شده در سيستم ، امکان افزايش ظرفيت شرکت طبق صلاحديد سازمان

پرونده ها :
- اطلاعات پرونده هاي ساختماني
- کنترل نقشه
- انتخاب طراحان ، ناظرين ، کنترل کنندگان نقشه بر اساس ظرفيت اشتغال
- کنترل اجرا و مجريان پرونده بر اساس ظرفيت اشتغال

گزارشات :
- گزارشات اعضا
- گزارش ثبت ظرفيت برحسب رشته و پايه حقيقي
- گزارش ثبت ظرفيت برحسب رشته و پايه حقوقي
- گزارش بر اساس شماره عضويت و سال
- گزارش بر اساس شماره پرونده و سال
- گزارش بر اساس ثبت ظرفيت برحسب منطقه
- گزارش بر اساس فیش
- گزارش نموداري تعداد برحسب منطقه
- گزارش نموداري تعداد پرونده براي مناطق
- گزارش نموداري تعداد بر حسب رشته و پايه

بخش ارسال SMS:
- امکان ارسال اطلاعات مربوط به سهميه مهندسين و دفاتر و ... بر حسب کد عضویت و شماره شناسنامه
- امکان ارسال SMS انبوه به مهندسین

پروفايل مهندسين:
- امکان مشاهده سهميه
- امکان مشاهده پرونده هاي نظارت و طراحي شده
- امکان مشاهده اطلاعات شخصي ذخيره شده در سازمان


شماتیک سیستم


مشخصات فني

1- بانک اطلاعاتي مورد استفاده : 2008 SQL server
2- تکنولوژي هاي مورد استفاده در server side , client side
تکنولوژي مورد استفاده در اين بخش .NET , JAVA SCRIPT خواهد بود
3- نوع زبان برنامه نويسي ASP.NET
4- شيوه ارتباط با بانک اطلاعاتي ADO.NET
5- مورد استفاده :Frame work.NET
:SECURITY-6
در مورد امنيت از آخرين تکنولوژي موجود در توليد نرم افزارهاي تحت وب که به وسيله .NET کنترل شده و بسته به نوع قسمتها با چندين سطح پيش بيني شده سعي خواهد شد کليه حفره هاي امنيتي بسته شود .
7- استانداردهاي رعايت شده در پروسه طراحي
لايه ارتباطي : S-HTTP –HTTP – TCP/IP
لايه مياني : JSP – ASP – PHI – SSI – CGI - .NET
لايه رابط کاربر: XML –DHTML –VB SCRIPT – JAVA – CSS-XSL –DTD
8- نوع سيستم عامل و سرور ها
XP, WINDOWS2000, WINDOWS2003, WINDOWS2008
9- متدلوژي توسعه نرم افزار
RUP -10 وب سرور

Internet Information Services (IIS) 6.0 Manager
Internet Information Services (IIS) 7.0 Manager


نسخه های سیستم


ASD_GR_1.23