گفتگوی آنلاین


سيستم کارتريج

سیستم کارتریج از زیر سیستم های نرم افزار هوشمند یکپارچه تدارکات می باشد که با استفاده از اين سيستم ميزان شارژ کارتريج ها در سازمان مشخص گرديده و همچنين ميزان تعميرات انجام شده بر روي هر کارتريج و علت آن مشخص مي گردد.


ویژگی های سیستم

- اخذ گزارشات متنوع
- مدیریت تعمییر و شارژ پرینتر ها
- محاسبه اتوماتیک هزینه مربوط به تعمییرات پرینتر
- و ...


امکانات


اين سيستم به دليل تعدد در انواع وتعداد پرينتر هاي در حال استفاده در سازمان براي سازماندهي اطلاعات خدمات ارائه شده طراحي و پياده سازي گشته است . اين سيسنم امکان ثبت انواع خدمات براي هر پرينتر محاسبه هزينه در بازه زماني و انواع تعميراتو تعويضات انجام شده را ارائه مي کند که تمامي اين اطلاعات به صورت گروهي ودر بازه هاي زماني متفاوت قابل اعمال مي باشد همچنين امکان استخراج اطلاعات مالي از اين سيستم براي ارسال به حسابداري ممکن مي باشد.
- تعريف کاربر و تعيين مجوزهاي استفاده از سيستم
- تعريف انواع پرينترها و و مدلها و گروها
- ثبت هزينه قراردادهاي سالانه
- مشاهده درخواستهای کارتریج رسیده از کارتابل تدارکاتی
- صدور سند کارتریج
- و ...
- اخذ گزارشات متنوع


شماتیک سیستم


مشخصات فني

1- بانک اطلاعاتي مورد استفاده : 2008 SQL server
2- تکنولوژي هاي مورد استفاده در server side , client side
تکنولوژي مورد استفاده در اين بخش .NET , JAVA SCRIPT خواهد بود
3- نوع زبان برنامه نويسي ASP.NET
4- شيوه ارتباط با بانک اطلاعاتي ADO.NET
5- مورد استفاده :Frame work.NET
:SECURITY-6
در مورد امنيت از آخرين تکنولوژي موجود در توليد نرم افزارهاي تحت وب که به وسيله .NET کنترل شده و بسته به نوع قسمتها با چندين سطح پيش بيني شده سعي خواهد شد کليه حفره هاي امنيتي بسته شود .
7- استانداردهاي رعايت شده در پروسه طراحي
لايه ارتباطي : S-HTTP –HTTP – TCP/IP
لايه مياني : JSP – ASP – PHI – SSI – CGI - .NET
لايه رابط کاربر: XML –DHTML –VB SCRIPT – JAVA – CSS-XSL –DTD
8- نوع سيستم عامل و سرور ها
XP, WINDOWS2000, WINDOWS2003, WINDOWS2008
9- متدلوژي توسعه نرم افزار
RUP -10 وب سرور

Internet Information Services (IIS) 6.0 Manager
Internet Information Services (IIS) 7.0 Manager


نسخه های سیستم


ASD_GR_1.23