گفتگوی آنلاین


سيستم کارتابل مالي

سیستم کارتابل مالی جز زیر سیستم های نرم افزار هوشمند یکپارچه مالی بوده که به منظور مکانیزه کردن و پوشش فعالیتهای موجود در خصوص اسناد غیر پرسنلی تهیه شده است که بر اساس فرایندهای کاری تعریف شده توسط مدیریت سیستم انجام می گیرند .نتیجه فعالیتهای انجام یافته بر روی درخواستها از طریق کارتابل تدارکاتی توسط درخواست کنندگان قابل پیگیری و ردیابی می باشد.


ویژگی های سیستم

- امنیت بالا
- قابلیت تشخیص اسناد متشابه
- تعیین اتوماتیک فرایند امضای سند بر اساس نوع اسناد
- و ...


امکانات

- دریافت صورت وضعیت های صادره از سیستم پرداختی های غیر پرسنلی
- تعیین مراحل طی صورت وضعیت بر اساس نوع صورت وضعیت
- ارسال درخواست بر اساس فرایند تعریف شده
- ثبت هزینه صورت وضعیت بر اساس ابلاغهای ثبت شده برای معامله
- مشاهده جزئیات درخواستها
- امکان پیگیری و مشاهده آخرین وضعیت درخواست
- مشاهده آرشیو درخواستهای امضا شده هر پرسنل
- ردیابی درخواستها
- مشاهده مراحل امضا درخواست
- و ...


شماتیک سیستم


مشخصات فني

1- بانک اطلاعاتي مورد استفاده : 2008 SQL server
2- تکنولوژي هاي مورد استفاده در server side , client side
تکنولوژي مورد استفاده در اين بخش .NET , JAVA SCRIPT خواهد بود
3- نوع زبان برنامه نويسي ASP.NET
4- شيوه ارتباط با بانک اطلاعاتي ADO.NET
5- مورد استفاده :Frame work.NET
:SECURITY-6
در مورد امنيت از آخرين تکنولوژي موجود در توليد نرم افزارهاي تحت وب که به وسيله .NET کنترل شده و بسته به نوع قسمتها با چندين سطح پيش بيني شده سعي خواهد شد کليه حفره هاي امنيتي بسته شود .
7- استانداردهاي رعايت شده در پروسه طراحي
لايه ارتباطي : S-HTTP –HTTP – TCP/IP
لايه مياني : JSP – ASP – PHI – SSI – CGI - .NET
لايه رابط کاربر: XML –DHTML –VB SCRIPT – JAVA – CSS-XSL –DTD
8- نوع سيستم عامل و سرور ها
XP, WINDOWS2000, WINDOWS2003, WINDOWS2008
9- متدلوژي توسعه نرم افزار
RUP -10 وب سرور

Internet Information Services (IIS) 6.0 Manager
Internet Information Services (IIS) 7.0 Manager


نسخه های سیستم


ASD_GR_1.23