گفتگوی آنلاین


سیستم آزمون الکترونیکیسیستم آزمون الکترونیکی از زیر سیستم های نرم افزار هوشمند مدارس می باشد و همواره یکی از مواردی است که می تواند به منظور یک سیستم کمک آموزشی برای دانش آموزان با سوالات مختلف و آزمونهای گذشته عمل نماید. دسترسی به بانک اطلاعاتی آزمونی و خود ارزشیابی از اهداف استقرار سیستم آزمون الکترونیکی است. سیستم آزمون الکترونیکی تهیه شده توسط توسعه گران نرم افزار این امکان را دارد که سوالات متنوع و گوناگون بصورت چهار گزینه ای به همراه کلید آنها که در سیستم تهیه شده، بلافاصله بعد از امتحان، دانش آموز می تواند نتیجه آزمون خود را مشاهده می نماید.
ویژگی های سیستم

- کاربری ساده
- تفکیک به صورت شیفتی و سالیانه
- مدیریت بهتر
- و ...امکانات

>- ثبت سوالات
- ثبت پاسخ نامه ها و ...
- برگزاری آزمون در زمان های مشخص
- امکان برگزاری آزمون اینترنتی
- امکان دریافت جواب سوالات و نکات کلیدی
- شبیه سازی آزمون های مختلف برای دانش آموزان
- مشاهده نتایج
- و ...

شماتیک سیستم
مشخصات فني

1- بانک اطلاعاتي مورد استفاده : 2008 SQL server
2- تکنولوژي هاي مورد استفاده در server side , client side
تکنولوژي مورد استفاده در اين بخش .NET , JAVA SCRIPT خواهد بود
3- نوع زبان برنامه نويسي ASP.NET
4- شيوه ارتباط با بانک اطلاعاتي ADO.NET
5- مورد استفاده :Frame work.NET
:SECURITY-6
در مورد امنيت از آخرين تکنولوژي موجود در توليد نرم افزارهاي تحت وب که به وسيله .NET کنترل شده و بسته به نوع قسمتها با چندين سطح پيش بيني شده سعي خواهد شد کليه حفره هاي امنيتي بسته شود .
7- استانداردهاي رعايت شده در پروسه طراحي
لايه ارتباطي : S-HTTP –HTTP – TCP/IP
لايه مياني : JSP – ASP – PHI – SSI – CGI - .NET
لايه رابط کاربر: XML –DHTML –VB SCRIPT – JAVA – CSS-XSL –DTD
8- نوع سيستم عامل و سرور ها
XP, WINDOWS2000, WINDOWS2003, WINDOWS2008
9- متدلوژي توسعه نرم افزار
RUP -10 وب سرور

Internet Information Services (IIS) 6.0 Manager
Internet Information Services (IIS) 7.0 Managerنسخه های سیستم


ASD_GR_1.23