گفتگوی آنلاین


سيستم ارزيابي پيمانکارانسیستم ارزیابی پیمانکاران از زیر سیستم های نرم افزار هوشمند و یکپارچه تدارکات بوده و این امکان را به کارشناسان واحد های خرید و قرارداد می دهد تا نتایج ارزیابی های انجام یافته در کمیته های فنی و بازرگانی بر روی پیمانکاران و مشاورین را مشاهده و نسبت به ادامه همکاری تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند. همچنین این امکان را به واحد های درگیر با پیمانکار می دهد تا عملکرد پیمانکار را به صورت پروژه ای و یا ماهیانه ارزیابی نمایند. سیستم ارزیابی پیمانکاران امکان ارزيابي پيمانکاران شرکت کننده در منافصات دو مرحله اي ثبت شده در سامانه قرارداد را بر اساس عوامل ارزيابي تعيين شده براي هر مناقصه فراهم مي نمايد. همچنين امکان ارزيابي عملکرد واحدهاي درخواست کننده درگير در مناقصه را بر اساس عوامل ارزيابي عملکرد مناقصات از طريق سیستم کارتابل فراهم مي نمايد این سامانه با سیستم خرید، قرارداد و مناقصات طراحی شده در شرکت در ارتباط می باشد.
ویژگی های سیستم

-ارزیابی پیمانکاران بر اساس عوامل قابل تعریف در سیستم
- بررسی و امتیاز دهی اتوماتیک سیستم
- قابلیت استفاده به صورت چند لایه
- و ...امکانات


- تعريف کاربر و تعيين مجوزهاي استفاده از سيستم
- تعريف عوامل ارزيابي پيمانکاران و عوامل ارزيابي واحدهاي درگير
- تعريف عوامل ارزيابي عملکرد پيمانکاران و عوامل ارزيابي عملکرد واحدهاي درگير
- مشاهده اطلاعات مناقصات دو مرحله اي داراي عوامل ارزيابي ثبت شده در سامانه قرارداد
- ثبت امتياز ارزيابي پيمانکار بر اساس عوامل ارزيابي تعريف شده براي مناقصه
- مشاهده اطلاعات برندگان مناقصات دو مرحله اي
- مشاهده نتايج ارزيابي عملکرد پيمانکار برنده شده که توسط واحد درخواست کننده در سيستم کارتابل ثبت شده است
- و ...
- اخذ گزارشات لازم
- ذينفعان سيستم: اداره خريد و قرارداد و واحدهاي زیر مجموعه و واحد ارزيابي پيمانکاران
- محدوده کاري سيستم: اداره خريد و قرارداد و واحدهاي زیر مجموعه و واحد ارزيابي پيمانکاران
ارتباط با ساير سيستم ها :
1- سامانه قرارداد
مشاهده اطلاعات مناقصات دو مرحله اي
مشاهده جزئيات پيمانکاران شرکت کننده در مناقصات دو مرحله اي
مشاهده برندگان مناقصات دو مرحله اي
2- سيستم کارتابل
ثبت نتايج ثبت شده در خصوص ارزيابي عملکرد پيمانکار برنده شده توسط واحد درخواست کننده

شماتیک سیستم
مشخصات فني

1- بانک اطلاعاتي مورد استفاده : 2008 SQL server
2- تکنولوژي هاي مورد استفاده در server side , client side
تکنولوژي مورد استفاده در اين بخش .NET , JAVA SCRIPT خواهد بود
3- نوع زبان برنامه نويسي ASP.NET
4- شيوه ارتباط با بانک اطلاعاتي ADO.NET
5- مورد استفاده :Frame work.NET
:SECURITY-6
در مورد امنيت از آخرين تکنولوژي موجود در توليد نرم افزارهاي تحت وب که به وسيله .NET کنترل شده و بسته به نوع قسمتها با چندين سطح پيش بيني شده سعي خواهد شد کليه حفره هاي امنيتي بسته شود .
7- استانداردهاي رعايت شده در پروسه طراحي
لايه ارتباطي : S-HTTP –HTTP – TCP/IP
لايه مياني : JSP – ASP – PHI – SSI – CGI - .NET
لايه رابط کاربر: XML –DHTML –VB SCRIPT – JAVA – CSS-XSL –DTD
8- نوع سيستم عامل و سرور ها
XP, WINDOWS2000, WINDOWS2003, WINDOWS2008
9- متدلوژي توسعه نرم افزار
RUP -10 وب سرور

Internet Information Services (IIS) 6.0 Manager
Internet Information Services (IIS) 7.0 Managerنسخه های سیستم


ASD_GR_1.23