گفتگوی آنلاین


سيستم اموالسيستم اموال جز زیر سیستم های نرم افزار هوشمند یکپارچه تدارکات می باشد که امکان ثبت و نگهداري اطلاعات اموال پرسنل شرکت یا سازمان و واحدهاي تابعه را فراهم نموده، همچنين امکان تغيير و تحول اموال را بين پرسنل و ثبت سابقه اموال تغيير و تحول داده شده را فراهم مي نمايد. اين سيستم در دو سطح استاني و شهرستاني تهيه گرديده است و اين امکان را به کاربران شهرستاني مي دهد تا اطلاعات اموال شهرستان خود را ثبت نمايند. لازم به ذکر است که اطلاعات وارد شده توسط کاربر شهرستاني بايستي توسط واحد استاني تاييد گردند. این سیستم با سیستم اموال مازاد در تبادل و تعامل اطلاعات می باشد.
ویژگی های سیستم

- قابلیت ارائه اطلاعات اموال به پرسنل بر اساس کد مالی
- ثبت تاریخچه و گردش اموال
- امکان تبادل اطلاعات با سیستم اموال مازاد
- ارائه گزارشات مختلف به صورت چند لایه
- و ...امکانات


- تعريف کاربر در دو سطح استاني و شهرستاني و تعيين مجوزهاي استفاده از سيستم
- مشاهده اطلاعات مراکز و واحدهاي مراکز و پرسنل واحدها بر اساس کد مالي
- ثبت تطلاعات کالاهايي که به عنوان اموال تعريف شده اند به همراه گروهبندي و واحدهاي کالا
- رزرو شماره اموال به تفکیک شهرستان و واحد
- ثبت اموال عادي ،داخلي، مستعمل و اسقاطي
- مستعمل و يا اسقاط کردن اموال
- امکان تغيير و تحول اموال و ثبت سابقه اموال تغيير و تحول شده
- مشاهده اطلاعات اموال سوزانده شده، مسروقه، نيروي انتظامي، ساير ادارات و اطالي
- امکان شماره گزاري اموالي که از طريق رسيد و يا حواله در کارتابل موجود مي باشد
- ثبت اطلاعات اموال توسط کاربران شهرستاني
- تاييد اموال شهرستانها توسط کاربر واحد استاني
- گزارشات متنوع بر اساس اطلاعات درج شده در سيستم ذينفعان سيستم
- تغییر و تحول اموال بر اساس درخواستهای تغییر و تحول ثبت شده پرسنل
- ثبت درخواست اموال مازاد بر اساس اموال ثبت شده به نام پرسنل در سطح استان و شهرستان
- ارسال درخواست بر اساس فرایند تعریف شده در بخش مدیریتی درخواست
- تائید و چاپ درخواست بر اساس فرایند کاری طی شده
- ارسال درخواست به سیستم اموال مازاد جهت صدور سند اموال مازاد
- مشاهده جزئیات درخواستها
- امکان پیگیری و مشاهده آخرین وضعیت درخواست
- مشاهده آرشیو درخواستهای امضا شده هر پرسنل
- ردیابی درخواستها
- مشاهده مراحل امضا درخواست
- مشاهده درخواستهای اموال مازاد رسیده از کارتابل تدارکاتی
- اخذ گزارشات متنوع بر اساس اطلاعات وارد شده در سيستم
و........

شماتیک سیستممشخصات فني

1- بانک اطلاعاتي مورد استفاده : 2008 SQL server
2- تکنولوژي هاي مورد استفاده در server side , client side
تکنولوژي مورد استفاده در اين بخش .NET , JAVA SCRIPT خواهد بود
3- نوع زبان برنامه نويسي ASP.NET
4- شيوه ارتباط با بانک اطلاعاتي ADO.NET
5- مورد استفاده :Frame work.NET
:SECURITY-6
در مورد امنيت از آخرين تکنولوژي موجود در توليد نرم افزارهاي تحت وب که به وسيله .NET کنترل شده و بسته به نوع قسمتها با چندين سطح پيش بيني شده سعي خواهد شد کليه حفره هاي امنيتي بسته شود .
7- استانداردهاي رعايت شده در پروسه طراحي
لايه ارتباطي : S-HTTP –HTTP – TCP/IP
لايه مياني : JSP – ASP – PHI – SSI – CGI - .NET
لايه رابط کاربر: XML –DHTML –VB SCRIPT – JAVA – CSS-XSL –DTD
8- نوع سيستم عامل و سرور ها
XP, WINDOWS2000, WINDOWS2003, WINDOWS2008
9- متدلوژي توسعه نرم افزار
RUP -10 وب سرور

Internet Information Services (IIS) 6.0 Manager
Internet Information Services (IIS) 7.0 Managerنسخه های سیستم


ASD_GR_1.23