گفتگوی آنلاین


سيستم احکامسیستم احکام از زیر سیستم های نرم افزار هوشمند یکپارچه مدیریت منابع انسانی بوده و جز معدود سیستم های تحت وبی می باشد که در کشور پیاده سازی گردیده است. در این سیستم امکان تعریف انواع احکام قرار داده شده است. از قابلیت های دیگر این سیستم تعریف احکام گروهی برای پرسنل در سازمان می باشد که می توان بر اساس شاخصه های مختلفی در سیستم احکام گروهی را صادر نموند. در این سیستم علاوه بر صدور احکام به صورت گروهی امکان مدیریت گروهی احکام بر اساس سری صدور نیز قرار داده شده است. یکی از مهمترین دغدغه های هر سازمانی تغییرات وسیع آئین نامه ها در نحوه محاسبه احکام می باشد که با استفاده از امکاناتی که در این سیستم قرار داده شده است می توان این تغییرات را بدون برنامه نویسی مدیریت نمود. فرمول ساز تعبیه شده در این سیستم بر اساس عوامل تعریف شده یکی از مهمترین امکان این سیستم می باشد که قابلیت چند سطحی بودن را دارا می باشد. در این فرمول ساز امکان تعریف فرمول ها بر اساس زمان اجرا و همچنین شروط تعریف شده قرار داده شده است. گزارش ساز تعبیه شده در این سیستم یکی از مهمترین امکاناتی است که امکان اخذ گزارشات بر اساس 9 زیر سیستم را فراهم نموده است.
ویژگی های سیستم

-امکان استفاده از فرمول ساز در تعریف آیین نامه ها
- امکان استفاده از گزارس ساز
- امکان اخذ گزارشات متنوع در سیستم
- سامانه کاملا" تحت وب
- امکان صدور حکم گروهی
- و ...امکانات

- امکان مشاهده اطلاعات پرسنلی
- امکان تعریف و مدیریت اطلاعات اولیه مانند :ضریب سالانه، امتیاز شغل ها ، رتبه و امتیاز گروه ها ، امتیازات سرپرستی مستقیم، امتیازات سرپرستی غیر مستقیم، عوامل شرایط نامناسب محیط کاری ، انواع خطرات ناشی از کار، خطرات بیماری، جدول احتسلب مزد سنوات، اعطای امتیاز به پست های سرپرستی و منزلت شغلی، جدول فوق العاده جذب، درصد جذب در سطح سازمانی، ورود اطلاعات پایه
- امکان صدور حکم کارگزینی
- امکان صدور حکم گروهی
- امکان تعریف انواع حکم
- امکان استفاده از فرمول ساز جهت تعریف انواع محاسبات مربوط به احکام
- امکان استفاده از گزارش ساز
- امکان تطبیق نمودن اتوماتیک مشاغل با پست های سازمانی و درجه بندی آنها برای پرسنل بر اساس سابقه و مدرک تحصیلی
- امکان ارسال اطلاعات به سیستم صدور احکام
- و ...

شماتیک سیستم
مشخصات فني

1- بانک اطلاعاتي مورد استفاده : 2008 SQL server
2- تکنولوژي هاي مورد استفاده در server side , client side
تکنولوژي مورد استفاده در اين بخش .NET , JAVA SCRIPT خواهد بود
3- نوع زبان برنامه نويسي ASP.NET
4- شيوه ارتباط با بانک اطلاعاتي ADO.NET
5- مورد استفاده :Frame work.NET
:SECURITY-6
در مورد امنيت از آخرين تکنولوژي موجود در توليد نرم افزارهاي تحت وب که به وسيله .NET کنترل شده و بسته به نوع قسمتها با چندين سطح پيش بيني شده سعي خواهد شد کليه حفره هاي امنيتي بسته شود .
7- استانداردهاي رعايت شده در پروسه طراحي
لايه ارتباطي : S-HTTP –HTTP – TCP/IP
لايه مياني : JSP – ASP – PHI – SSI – CGI - .NET
لايه رابط کاربر: XML –DHTML –VB SCRIPT – JAVA – CSS-XSL –DTD
8- نوع سيستم عامل و سرور ها
XP, WINDOWS2000, WINDOWS2003, WINDOWS2008
9- متدلوژي توسعه نرم افزار
RUP -10 وب سرور

Internet Information Services (IIS) 6.0 Manager
Internet Information Services (IIS) 7.0 Managerنسخه های سیستم


ASD_GR_1.23