گفتگوی آنلاین
سيستم اموال مازادسیستم اموال مازاد از زیر سیستم های نرم افزار هوشمند یکپارچه تدارکات بوده که با استفاده از سیستم اموال مازاد، اموالی که به نام کاربر ثبت شده اند ولی بلااستفاده می باشند مشخص شده و با صدور سند اموال مازاد از لیست اموال پرسنل حذف و مجددا به انبار بازگردانده می شود. این سیستم در دو سطح استانی و شهرستانی تهیه گردیده است. این سیستم با سیستم اموال در تبادل و تعامل اطلاعات می باشد.
ویژگی های سیستم

- قابلیت ارائه اطلاعات اموال مازاد به پرسنل بر اساس کد مالی
- ثبت تاریخچه و گردش اموال مازاد
- امکان تبادل اطلاعات با سیستم اموال
- ارائه گزارشات مختلف به صورت چند لایه
- و ...امکانات


- مشاهده درخواستهای اموال مازاد رسیده از کارتابل تدارکاتی
- صدور سند اموال مازاد واحدها و شهرستانهاي تابعه بر اساس درخواست های رسیده
- چاپ برگ اموال مازاد (دو امضا و 6 امضا )
- تعريف کاربر در دو سطح استاني و شهرستاني و تعيين مجوزهاي استفاده از سيستم
- مشاهده اطلاعات مراکز و واحدهاي مراکز و پرسنل واحدها بر اساس کد مالي
- گزارشات متنوع بر اساس اطلاعات درج شده در سيستم ذينفعان سيستم
- امکان تغيير و تحول اموال و ثبت سابقه اموال تغيير و تحول شده
- امکان پیگیری و مشاهده آخرین وضعیت درخواست
- مشاهده جزئیات درخواستها
- ردیابی درخواستها
- اخذ گزارشات متنوع بر اساس اطلاعات وارد شده در سيستم
- گزارشات متنوع بر اساس اطلاعات درج شده در سيستم ذينفعان سيستم
- و ...

شماتیک سیستم
مشخصات فني

1- بانک اطلاعاتي مورد استفاده : 2008 SQL server
2- تکنولوژي هاي مورد استفاده در server side , client side
تکنولوژي مورد استفاده در اين بخش .NET , JAVA SCRIPT خواهد بود
3- نوع زبان برنامه نويسي ASP.NET
4- شيوه ارتباط با بانک اطلاعاتي ADO.NET
5- مورد استفاده :Frame work.NET
:SECURITY-6
در مورد امنيت از آخرين تکنولوژي موجود در توليد نرم افزارهاي تحت وب که به وسيله .NET کنترل شده و بسته به نوع قسمتها با چندين سطح پيش بيني شده سعي خواهد شد کليه حفره هاي امنيتي بسته شود .
7- استانداردهاي رعايت شده در پروسه طراحي
لايه ارتباطي : S-HTTP –HTTP – TCP/IP
لايه مياني : JSP – ASP – PHI – SSI – CGI - .NET
لايه رابط کاربر: XML –DHTML –VB SCRIPT – JAVA – CSS-XSL –DTD
8- نوع سيستم عامل و سرور ها
XP, WINDOWS2000, WINDOWS2003, WINDOWS2008
9- متدلوژي توسعه نرم افزار
RUP -10 وب سرور

Internet Information Services (IIS) 6.0 Manager
Internet Information Services (IIS) 7.0 Managerنسخه های سیستم


ASD_GR_1.23