گفتگوی آنلاین


مرکز پشتیبانی مشتریان - مجیر


مجیر مرکز سرویس خدمات پشتیبانی است که به صورت متمرکز مسئولیت ارائه خدمات پشتیبانی به مشتریان شرکت را بر عهده دارد.