جشنواره فروش محصولات-طرح تدبیر

همانگونه که استحضار دارید جمهوری اسلامی ایران طبق اعلام سازمان ملل متحد در سال 2014 در توسعه دولت الکترونیک در بین 193 کشور جهان رتبه 105 را به خود اختصاص داده است و نسبت به سال 2012 رتبه آن پنج رتبه پسرفت داشته است. لذا با عنایت به لزوم گسترش دولت الکترونیک شرکت توسعه گران نرم افزار آذربایجان به عنوان اولین شرکت دانش بنیان IT کشور، در طرحی نوین و اقتصادی با نام تدبیر اقدام به ارائه سبد محصولات نرم افزاری خود نموده است این محصولات در شش سبد خوشه بندی گردیده است:

 

                                  سبد ویژه فروش محصولات شرکت توسعه گران نرم افزار آذربایجانASD

منابع انسانی

سیستم ها

سبد سازمانهای بزرگ (بیش از 1000 کاریر)

سبد سازمانهای متوسط (100 تا 1000 کاربر)

سبد شرکتهای خصوصی کمتر از 100 کاربر)

سبد اطلاعات مدیریتی

سبد خدمات الکترونیک

سبد دانشگاهی

کارتابل اداری

ü         

ü         

ü         

 

ü         

 

ارزشیابی عملکرد

ü         

ü         

 

ü         

 

 

آموزش

ü         

ü         

 

 

 

ü         

جذب و استخدام

ü         

 

 

 

 

 

احکام

ü         

ü         

 

 

 

 

رفاهی

ü         

ü         

 

 

 

 

گزارش ساز

ü         

ü         

 

ü         

 

ü         

تشکیلات

ü         

ü         

 

 

 

 

پرسنلی

ü         

ü         

 

 

 

 

ورود و خروج

ü         

ü         

ü         

 

 

 

ماموریت و مرخصی

ü         

ü         

 

 

 

 

آلارم دهی هوشمند

ü         

 

 

ü         

 

 

نقلیه

ü         

ü         

 

 

 

 

تدارکات

کارتابل تدارکاتی

ü         

ü         

 

 

ü         

 

صدور برگ انجام معامله

ü         

 

 

 

 

 

بودجه

ü         

 

 

 

 

 

قرارداد

ü         

ü         

 

ü         

 

 

خرید

ü         

ü         

 

 

 

 

مناقصات

ü         

ü         

 

 

 

 

ارزیابی پیمانکاران

ü         

 

 

 

ü         

 

امور خدمات

ü         

 

 

 

 

 

انبار

ü         

ü         

ü         

 

 

 

گزارش مصرف

ü         

 

 

 

 

 

مدیریت مصرف انرژی

ü         

ü         

 

ü         

 

ü         

اموال پرسنل

ü         

ü         

ü         

 

 

 

اموال مازاد

ü         

ü         

 

 

 

 

کارتریج

ü         

 

 

 

 

 

مالی

کارتابل مالی

ü         

 

 

 

 

 

حسابداری انبار

ü         

ü         

 

 

 

 

دارایی های ثابت

ü         

 

 

 

 

 

کنترل ممیزی

ü         

 

 

ü         

 

 

بودجه

 

 

 

 

 

 

کنترل پروژه و صورت وضعیت

ü         

ü         

ü         

 

 

 

دفترداری

ü         

 

 

 

 

 

صدور چک

ü         

 

 

 

 

 

پرداختی های غیرپرسنلی

ü         

 

 

 

ü         

 

روابط عمومی

تکریم ارباب رجوع

ü         

ü         

 

 

ü         

 

تلفن گویا

 

 

ü         

 

ü         

 

ارسال ایمیل

ü         

 

ü         

 

ü         

ü         

ارسال پیام کوتاه

 

ü         

ü         

 

ü         

 

کیوسک الکترونیکی

ü         

 

ü         

 

ü         

ü         

روابط عمومی

ü         

ü         

 

ü         

 

 

پورتال هوشمند

ü         

ü         

ü         

ü         

ü         

ü         

دانشگاهی و مدارس

سلف سرویس

 

 

 

 

 

 

حضور غیاب

 

 

 

 

 

ü         

حراست

ü         

 

 

 

 

ü         

امتحانات

 

 

 

 

 

ü         

بلیط الکترونیکی

 

 

 

 

 

ü         

پرونده الکترونیکی

 

 

 

ü         

ü         

ü         

آزمون الکترونیکی

 

 

 

 

 

ü         

مدیریت یادگیری

 

 

 

 

 

 

مدیریت کتابخانه

ü         

 

 

 

 

ü         

مدیریت دانش آموز

 

 

 

 

 

 

پرتال مدرسه

 

 

 

 

 

 

مدیریتی

مدیریت جلسات

ü         

 

ü         

ü         

 

 

مدیریت ارتباط با مشتری

 

 

 

 

 

 

مدیریت تردد

ü         

 

 

 

 

ü         

آرشیو الکترونیکی

ü         

 

 

ü         

 

 

مدیریت فروشگاه

ü         

 

 

 

 

 

مهندسی

سیستم نظام مهندسی

 

 

 

 

 

کسر سهمیه

 

 

 

 

 

 

توزیع سیمان

 

 

 

 

 

 

کارگاه آبکاری

 

 

 

 

 

 

کارگاه بتن

 

 

 

 

 

 

ابزارها

فرم ساز

ü         

 

ü         

 

 

داشبورد

ü         

 

ü         

ü         

 

 

فرایندساز

ü         

 

 

ü         

ü         

 

یکپارچه ساز

ü         

 

 

ü         

 

 

سایت ساز

ü         

 

 

 

 

جمع قیمت مصرف کننده( ریال )

2/290/000/000

1/225/000/000

640/000/000

745/000/000

530/000/000

600/000/000

قیمت فروش سبد ( ریال )

1/690/000/000

890/000/000

380/000/000

490/000/000

410/000/000

390/000/000

میزان تخفیف طرح تدبیر ( ریال )

660/000/000

335/000/000

260/000/000

255/000/000

120/000/000

210/000/000