گفتگوی آنلاین
توليد سيستم هاي نرم افزاري سفارش مشتري

يکي از مجريان آر- اف - پي شهر الکترونيکي اسکويکي از مجريان آر- اف - پي شهر الکترونيکي اسکو
سيستم جامع تحت وب مديريت عمران روستائيسيستم جامع تحت وب مديريت عمران روستائي بنياد مسکن انقلاب اسلامي 31 استان با کاربري 300 شعبه در سراسر کشور
سامانه مدیریتی تحت وب مسکن مهرسامانه مدیریتی تحت وب مسکن مهر در 31 استان کشور
سيستم نرم افزاري انجمن خيرين مسکن سازطراحي و پياده سازي سيستم نرم افزاري انجمن خيرين مسکن ساز در سراسر کشور
 بازارچه الکترونيکياجراي طرح بازارچه الکترونيکي با حمايت پارک علم و فناوري استان با عنوان هميان
سيستمهاي يکپارچه تدارکات و ماليطراحي و پياده سازي سيستمهاي يکپارچه تامین قطعات مخابرات ایران در 31 استان کشور
سيستمهاي يکپارچه تدارکات و ماليطراحي و پياده سازي سيستمهاي يکپارچه تدارکات و مالي شرکت مخابرات استان آذربايجان شرقي و استان خوزستان و هرمزگان و لرستان ، ایلام و قم با 23 زير سيستم نرم افزاري
سيستم اتوماسيون تحت وب مسکن شهريسيستم اتوماسيون تحت وب مسکن شهري بنياد مسکن انقلاب اسلامي در 31 استان کشور با کاربري 287 شعبه
یئت مدیره اجرائی کنسرسیومعضو هیئت مدیره اجرائی کنسرسیوم طرح ICT روستائی با راه اندازی در بیش از 770 روستای آذربایجان شرقی
سيستم امور قراردادها و رسيدگيطراحي و پياده سازي سيستم امور قراردادها و رسيدگي شرکت آب و فاضلاب آذربايجان شرقي
سیستم جامع پرسنلیطراحی و پیاده سازی سیستم جامع پرسنلی شرکت مخابرات استانهای آذربایجان شرقی ، ایلام و لرستان
پورتال اداره کل فني و حرفه ايپورتال استان آذربایجان شرقی
پورتال اداره کل فني و حرفه ايپورتال توزیع برق خوزستان
سيستم اتوماسيون تحت وب نظام مهندسيسيستم اتوماسيون تحت وب نظام مهندسي ساختمان استانهای آذربایجان شرقی ،همدان و گیلان
نرم افزار کسر سهمیه مهندسین ساختمانطراحی و پیاده سازی نرم افزار کسر سهمیه مهندسین ساختمان شهرداری کلانشهر تبریز
سیستم جامع تدارکاتطراحی و پیاده سازی سیستم جامع تدارکات شرکت توزیع برق ارومیه وخوزستان
سیستم درآمدطراحی و پیاده سازی سیستم درآمد اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی
سيستم اتوماسيون تحت وبسيستم اتوماسيون تحت وب نظام مهندسي ساختمان همدان
سيستم نرم افزاري هوشمند حضور و غیاب ، امتحانات و خوابگاههااجراي سيستم نرم افزاري هوشمند حضور و غیاب ، امتحانات و خوابگاههاي دانشگاه های آزاد خمين ، شهرکرد ، اندیمشک
بانک اطلاعاتي ارائه خدمات به مردمپياده سازي بانک اطلاعاتي ارائه خدمات به مردم بنياد مسکن انقلاب اسلامي آذربايجان شرقي
سیستم کنترل کیفیتطراحی و پیاده سازی سیستم کنترل کیفیت اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان شرقی
سامانه ارتباط با مدیر کل و رسیدگی به شکایات سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی
سامانه مدیریت آموزش کارکنانسامانه مدیریت آموزش کارکنان دولت استانداري آذربايجان شرقي ، خراسان شمالی
سيستم تحت وب مديريت آموزش کارکنانسيستم تحت وب مديريت آموزش کارکنان دانشگاههاي علوم پزشکي مازندران ، علوم پزشکي اروميه ، تربیت مدرس تهران
سامانه تحت وب فروش بليطسامانه تحت وب فروش بليط شرکت حمل و نقل و مسافربري آذرپيما
سيستم نرم افزاري کارگاه بتنسيستم نرم افزاري کارگاه بتن شرکت آزاکو در شهر باکو
سيستم جامع نرم افزاري مراکز 118 کشورسيستم جامع نرم افزاري مراکز 118 کشور
سيستم نرم افزاري برگزاري آزمون آئين نامه راهنمائي و رانندگيسيستم نرم افزاري برگزاري آزمون آئين نامه راهنمائي و رانندگي
سيستم مديريت آموزش کارکنانسيستم مديريت آموزش کارکنان آموزشي نصب شده در ادارات آذربايجان شرقي - مازندران-کرمانشاه- اصفهان وقم وگلستان و کهگيلويه و بوير احمد و اصفهان ، سيستان و بلوچستان ...
سيستم نرم افزاري کارگاههاي طلاسازيسيستم نرم افزاري کارگاههاي طلاسازي
نرم افزار بخش حقوقينرم افزار بخش حقوقي اداره کل راه و ترابري استان آذربايجان شرقي
سيستم جامع ارتباطات پيام کوتاهسيستم جامع ارتباطات پيام کوتاه
سیستم مدیریت ارتباطات پیام کوتاه و ایمیلسیستم مدیریت ارتباطات پیام کوتاه و ایمیل اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتیمشاوره و تدوين طرح جامع ICT

شهر الکترونيکي اسکو شهر الکترونيکي اسکو
اداره کل تعاون استان آذربايجان شرقياداره کل تعاون استان آذربايجان شرقي
اداره کل راه و ترابرياداره کل راه و ترابري استان آذربايجان شرقي( عقد قرارداد )
بنياد مسکن انقلاب اسلامي آذربايجان شرقيبنياد مسکن انقلاب اسلامي آذربايجان شرقي
اداره کل امور عشايراداره کل امور عشاير استان آذربايجان شرقي
سازمان آموزش و پرورشسازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي
کيوسک‌هاي اطلاع‌رساني و وب کيوسک
شرکت پژوهشي و فناوري پتروشيمي ايرانشرکت پژوهشي و فناوري پتروشيمي ايران
سازمان مديريت و برنامه ريزي کشورسازمان مديريت و برنامه ريزي کشور
پارک علم و فناوريپارک علم و فناوري استان آذربايجان شرقي
اداره کل تعاوناداره کل تعاون استان آذربايجان شرقي
دانشگاه آزاددانشگاه آزاد انديمشک
اداره کل ميراث فرهنگياداره کل ميراث فرهنگي استان آذربايجان شرقي
فرودگاه بين الملليفرودگاه بين المللي تبريز
مرکز دائمي اطلاع رساني گردشگريمرکز دائمي اطلاع رساني گردشگري استان آذربايجان شرقي
موزهموزه آذربايجان
موزهموزه قاجاريه
مسجد کبودمسجد کبود تبريز
موزهموزه سراب
موزهموزه خامنه
اداره کل راه و ترابرياداره کل راه و ترابري استان آذربايجان شرقي
شرکت علم و صنعتشرکت علم و صنعت ماهان
اداره کل محيط زيستاداره کل محيط زيست استان آذربايجان شرقي
سازمان تبليغات اسلاميسازمان تبليغات اسلامي
دانشگاه آزاددانشگاه آزاد ممقان
دانشگاه آزاددانشگاه آزاد خمين
دانشگاه آزاددانشگاه آزاد اندیمشک


نصب و راه اندازي شبکه
نصب و راه اندازي شبكهنصب و راه اندازي شبكه حوزه راهسازي استان آذربايجان شرقي

طراحي و پياده سازي شبکه داخليطراحي و پياده سازي شبکه داخلي واحد اشتغال اداره کار و امور اجتماعي
بهسازي شبکه نظام مهندسيبهسازي شبکه نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان شرقي پشتيباني سيستم
پشتيباني سيستم هاپشتيباني سيستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري هتل تبريز
پشتيباني سيستم هاپشتيباني سيستم هاي نرم افزاري مجتمع فرهنگي آذرساتراب
پشتيباني سيستم هاپشتيباني سخت افزار و نرم افزاري مجتمع فرهنگي تفريحي طلائيه تبريز
پشتيباني سخت افزار اداره کل راه و ترابريپشتيباني سخت افزار اداره کل راه و ترابري استان آذربايجان شرقي

طراحي و پياده سازي وب سايت

طراحی و پیاده سازی پورتالطراحی و پیاده سازی پورتال هولدینگ فاتحان عصر تدبیر http://www.Fatehanholding.com

طراحی و پیاده سازی پورتالطراحی و پیاده سازی پورتال اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان شرقی http://www.ea-isiri.ir
طراحي وپياده سازي وب سايتطراحي وپياده سازي وب سايت اداره کل راه و ترابري استان آذربايجان شرقي http://www.ea-rah.ir
طراحي وپياده سازي وب سايتطراحي و برنامه نويسي وب سايت پارک علم و فناوري http://www.eastp.ir
طراحي و پياده سازي پورتالطراحي و پياده سازي پورتال شرکت ايدم
طراحي و پياده سازي پورتالطراحي و پياده سازي پورتال سازمان فني و حرفه اي استان آذربايجان شرقي
برنامه نويسي وطراحي وب سايتبرنامه نويسي وطراحي وب سايت دانشگاه محقق اردبيلي http://www.uma.ac.ir
برنامه نويسي وطراحي وب سايتطراحي و پياده سازي وب سايت خانه صنعت و دانشگاه
برنامه نويسي وطراحي وب سايتطراحي و پياده سازي وب سايت شرکت همسفر چابکسوران تبریز
برنامه نويسي وطراحي وب سايتطراحي و پياده سازي وب سايت حوزه راهسازي استان آذربايجان شرقي http://www.ea-rahsaz.ir
تحليل و اجراي بزرگترين دايركتوري وب سايت هاتحليل و اجراي بزرگترين دايركتوري وب سايتهاي ايران با بيش از ده هزار سايت و وبلاگ در http://www.ParsIndex.com
ارائه طرح براي اولين شبكه فروش آن لاينارائه طرح براي اولين شبكه فروش آن لاين در ايران بر روي وب سايت http://www.kahnoosh.com
طراحي وب سايتطراحي وب سايت شركت استار & مون دبي به آدرس http://www.sm-medilab.com