معرفی مدیران ارشد                                     داود اصیل  رئیس هیئت مدیره تحصیلات 
 
لیسانس مهندسی کشاورزی دانشگاه تبریز
لیسانس حقوق دانشگاه پیام نور تبریز
ديپلم تجربي

افتخارات 

عضو هیئت مدیره انجمن کارآفرینان استان آذربایجان شرقی
عضو هیئت مدیره کارشناسان رسمی دادگستری استان    هدف

فعاليت و تلاش مستمر در بخش خصوصي و مشارکت در نهادهاي دولتي به عنوان کارآفرين بخش IT
فعاليت در بخش دولتي به عنوان فردي موثر در پيشبرد اهداف انقلاب اسلامي و دستيابي به چشم انداز بيست ساله کشور

تاريخچه شغلي :

رئيس هيئت مديره توسعه گران نرم افزار آذربايجان ( 81- ادامه دارد )
عضو هیئت مدیره انجمن کارآفرینان استان آذربایجان شرقی (88- ادامه دارد )
عضو هیئت مدیره کارشناسان رسمی دادگستری استان ( 89-ادامه دارد )
صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه فناوری اطلاعات تحلیل ( ادامه دارد )
رئيس هيئت مديره شرکت توسعه گران فناور صبا ( ادامه دارد )
رئيس هيات مديره شرکت گلباد آذر
رئیس هیئت مدیره موسسه پژوهش و فناوری رها ( ادامه دارد )
رئيس هيئت مديره شرکت گل سرخ تجارت تبريز /
عضو هيئت مديره شرکت پاکرو مدير عامل شرکت آواي سبز ساوالان
مدير فني شرکت تعاوني گلريزان اوجان
کارشناس رسمي دادگستري

مشاور :

شرکت توريستي سبز بهشت زنوز ،کشت و صنعت معاش کشت ،شرکت آذر ساحل خاوران -
مشاور شرکت توليدي و تحقيقاتي پچسکو مدير بازرگاني شرکت کاوش تجارت نوين
رئيس هيئت مديره شرکت آذرپيما

گواهينامه ها :

1- مديريت بازار و فروش
2- تهيه طرحهاي تجاري
3- آشنائي با تهيه و تنظيم اظهارنامه مالياتيمدیران


مقالات ، یادداشت‌ها و اخبار مرتبط