گفتگوی آنلاینیکپارچه سازی سیستم ها

امروزه با پيشرفت و نفوذ فناوري اطلاعات در سازمان ها، در اکثر سازمان ها نرم افزارها و سيستم هاي اطلاعاتي در حال کار هستند که اساس فعاليت سازمان بر مبناي آنها طراحي گرديده است و نقش بسيار مهمي را در بهينه سازي فرآيندهاي کسب و کار سازمان ايفا مي نمايند. نکته مهم اين است که در اغلب اين سازمان ها، برنامه هاي مورد استفاده توسط شرکت هاي متفاوتي طراحي و پياده سازي گرديده و داراي سکوها و تکنولوژي هاي متفاوتي با يکديگر مي باشند و اساسا اين برنامه ها از ابتدا براي ارتباط با يکديگر طراحي نشده اند. لذا برقراري ارتباط بين برنامه هاي کاربردي سازمان و ايجاد يکپارچگي بين آنها از مهمترين اهداف توسعه دهندگان اين برنامه ها در سازمان بوده است.
از سوي ديگر با ظهور معماري سرويس گرا رويکرد جديدي در دنياي نرم افزار ايجاد گرديد که با رفع محدوديت ها و نواقص پيشين، امکان ايجاد يکپارچگي بين برنامه هاي مختلف سازمان بدون وابستگي به سکو و فناوري پياده سازي را فراهم مي نمود. در واقع معماري سرويس گرا رهيافتي است که به برنامه هاي کاربردي مختلف اجازه مي دهد تا بدون توجه به سيستم عامل و زبان برنامه نويسي که بر اساس آن طراحي شده اند با هم تبادل اطلاعات داشته باشند. در این راستا شرکت توسعه گران نرم افزار آذربایجان یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی مربوط به سازمان ها را در دستور کار قرارداد. فرايند يکپارچه سازي برنامه هاي کاربردي:
فرايند يکپارچه سازي برنامه هاي کاربردي

امروزه هر سازماني روشي را براي يکپارچه سازي سيستم هاي مجموعه خود انتخاب نموده و به همين خاطر نمي توان روش منحصر به فردي را يافت که بتواند جوابگوي نيازهاي يکپارچه سازي سيستمي در کليه سازمانها باشد. بنابراين براي يکپارچه سازي برنامه هاي کاربردي همواره بايد ديدگاههاي مختلف را مد نظر داشت و با توجه به شرايط کاربردي آنها، يکي و حتي ترکيبي از اين روش ها را براي پياده سازي استفاده نمود. روش هاي يکپارچه سازي سيستمي به چهار دسته تقسيم مي شوند که این شرکت از روش های ذیل جهت یکپارچه سازی استفاده می نماید:
معماري داده گرا سيستم ها و داده ها
معماري مبتني بر فرايند
معماري سرويس گرا
روش ترکیبی
شکل زير نمونه ای از شماتیک یکپارچه سازی در سازمان ها را نمایش می دهد
روش هاي ارتباطي

ويژگي ها، پيچيدگي ها و عوامل مختلف مي تواند در خصوص نحوه ارتباط مابين سيستمها متفاوت باشد. این شرکت جهت یکپارچه سازی برنامه هاي کاربردي از چهار روش برای برقراری بین سیستم ها استفاده می نماید که عبارتند از:

تبادل فايل

پايگاه داده مشترک

دسترسي به سرويس ها و رويه هاي از راه دور

پيغام رساني

هر کدام از اين روش ها مزايا و معايب داشته و مي تواند بر اساس نياز مورد استفاده قرار گيرد.مقالات ، یادداشت‌ها و اخبار مرتبط